Föreläsningar

Jag är en flitig föreläsare som pratat inför olika grupper, stora som små, i över 25 års tid. Föreläsningarna kan vara allt från 15-20 minuter till heldagar (då ingår i regel diskussionsövningar, workshops etc).

Vanliga åhörargrupper är utbildningar av olika slag (högstadie- och gymnasieskolor, folkhögskolor, universitet och högskolor etc, både lärar- och elevgrupper), föreningar, myndigheter, journalister, kommunala tjänstemän och politiker för olika partier och på olika nivåer. Andra grupper som jag föreläst för är rättsväsendet, polisen, kriminalvården och försvaret.

Mina föreläsningar kan handla om värderingar och attityder och hur man bekämpar rasism och främlingsfientlighet. Jag lär också ut hur man kan känna igen extrema politiska yttringar, även på vänsterkanten, genom att berätta om deras ideologi och kultur, kriminalitet, politiskt våld etc.

Jag pratar gärna även om populistiska partier som Sverigedemokraterna och hur man kan ta debatten med dessa och attackera de frågor som de tar upp utifrån andra utgångspunkter. Numera talar jag ofta om högerpopulism i ett europeiskt perspektiv. Lagstiftningen kring rasism och kriminalitet som riktas mot invandrare och homosexuella är andra vanliga ämnen vid mina föreläsningar.

Det händer att jag föreläser om grävande journalistik och hur media fungerar, exempelvis för Räddningsverket och andra som behöver nå ut vid katastrofsituationer. Ibland fungerar jag också som moderator vid paneldebatter.

Ett ämnesområde som blivit vanligare på senare år är att jag talar om migrantarbetare och deras rättigheter. Jag kan även väva in moment om villkor för utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden i föreläsningar om rasism och främlingsfientlighet.

Boka via min mail, mer information även hos Författarcentrum Öst.

Mer information om föreläsningar.

Se exempel på föreläsningar och debatter som jag deltagit i.