Föredrag

Jag är en flitig föreläsare som pratat inför olika grupper, stora som små, i över 30 års tid. Föreläsningarna kan vara allt från 15-20 minuter till heldagar (då ingår i regel diskussionsövningar, workshops etc). Dessutom fungerar jag ofta som moderator vid paneldebatter och seminiarier.

Vanliga åhörargrupper är utbildningar av olika slag (högstadie- och gymnasieskolor, folkhögskolor, universitet och högskolor etc, både lärar- och elevgrupper), föreningar, myndigheter, journalister, kommunala tjänstemän och politiker för olika partier och på olika nivåer. Andra grupper som jag föreläser för är rättsväsendet, polisen, kriminalvården och försvaret.

Mina föreläsningar kan handla om värderingar och attityder och hur man bekämpar rasism och främlingsfientlighet. Jag lär också ut hur man kan känna igen extrema politiska yttringar, även på vänsterkanten, genom att berätta om deras ideologi och kultur, kriminalitet, politiskt våld etc.

Jag pratar gärna även om populistiska partier som Sverigedemokraterna och hur man kan ta debatten med dessa. Jag talar också ofta om högerpopulism i ett europeiskt perspektiv, något jag skrivit mycket om (se t ex boken ”Vi säger vad du tänker – högerpopulismen i Europa”, 2015). Lagstiftningen kring rasism och kriminalitet som riktas mot invandrare och homosexuella är andra vanliga ämnen vid mina föreläsningar.

Det händer även att jag föreläser om grävande journalistik och hur media fungerar,  t ex för de som behöver nå ut med information vid katastrofsituationer.

Hur länge föreläser jag?

Mina föreläsningar kan vara allt ifrån 15-20 minuter till flera dagar (i det senare fallet i regel i samarbete med andra).  Den vanligaste föreläsningen är 2 timmar, jag pratar då halva tiden och svarar på frågor och diskuterar med publiken under resten av tiden.

Jag hjälper också gärna till att anordna studiedagar där jag föreläser en del av tiden och resten ägnas åt övningar av olika slag, handledda gruppdiskussioner etc.

Exempel på uppdragsgivare:

 • Olika myndigheter: Kriminalvården, polisen, försvarsmakten etc.
 • Fackliga organisationer
 • Skolor, så väl lärare som elever från högstadiet och uppåt samt folkhögskolor
 • Universitetsutbildningar (institutionerna för kriminologi, teologi, journalistik och media, lärarhögskolan m m)
 • Medier – olika personalgrupper inom TV, radio och tidningar.
 • Politiska partier (jag har föreläst för samtliga partier som sitter i riksdagen utom SD)
 • Föreningar (olika föreningar med inriktning på t ex antirasism eller mänskliga rättigheter: FN-föreningar, Amnesty International, Rädda Barnen, IOGT/NTO m fl)
 • Studieförbund (ABF, Sensus etc)
 • Ungdomsledare och fritidspedagoger
 • Svenska kyrkan och andra trossamfund
 • Krisberedskap, exempelvis POSOM-grupper

Arvode

Mitt arvode är helt och hållet beroende på hur långt tid som behövs för resor, förberedelser, hur stora grupperna är etc. Kontakta mig för prisuppgifter. Jag ligger inte på de höga nivåer som TV-programledare i större kanaler, kändisar och den typen av personer brukar få. Men jag har arbetat i yrket i över 30 år och vill ha en månadslön som jag kan leva på. Vad det betyder i kronor och ören kan vi diskutera på telefon eller i mail. Kika gärna på Författarförbundets rekommendationer som kan ge en uppfattning om ungefär vad jag utgår ifrån (men den är en bas som anger miniminivån, jag hamnar oftast en bit över).

Generellt föreläser jag inte gratis, det här är mitt jobb. Det finns undantag, om det är något som jag känner starkt för där det verkligen inte finns pengar för att arvodera. Men i stort sett bara i Stockholmsområdet, jag har inte tid att resa ut i landet gratis. Utgå ifrån att jag vill ha betalt när ni anlitar mig.

Hur bokar man?

Boka via min mail.

Mer information om föreläsningar.

Se exempel på föreläsningar och debatter som jag deltagit i.

Annonser