Två vanliga föreläsningar

Jag föreläser mycket, och ofta med anknytning till det två ämnen som jag listat nedan. De är ganska breda, och kan med fördel brytas ner till mindre bitar, i synnerhet vid kortare föreläsningar.

Ett nytt politiskt landskap – om populister, demokrati och förändrade väljarbeteenden

Populistiska partier på höger- och vänsterkanten går framåt i allmänna val inte bara i Europa utan även i resten av världen. Det handlar om en ny slags partier som ifrågasätter gamla maktstrukturer och sättet att bedriva politik.

Att populismen växer beror till stor del på att väljarna ändrat sina beteenden, de har blivit mer otåliga och ombytliga. Det vi ser är ett nytt politiskt landskap som präglas inte minst av nya sociala medier och ett förändrat medieklimat över huvud taget.

Vad är populism, och vad vill partierna? Vad erbjuder de som inte andra partier har?

Högerpopulism förknippas mycket med motstånd mot invandringen. Men hur ser deras politik ut i övrigt, och vad betyder det om de får makt och inflytande?

Hur är deras syn på EU?

Vad vill de göra med jämställdhets- och familjepolitiken och HBTQ-frågorna?

Hur kan de gamla partierna överleva i det nya politiska landskapet som växer fram?

Hur ska de agera och vilka frågor ska de driva?

Vad är våldsbejakande extremism och hur ser hoten ut?

Terrordådet på Drottninggatan 2017 visade att Sverige inte är förskonat från den terrorism som många länder i Europa drabbats av på senare år. Nu väntas tusentals IS-krigare och deras barn återvända till sina ursprungsländer. Efter att kalifatet föll så växer oron för att terrorhotet ska öka i Europa.

De organisationer och religiösa ledare som uppmuntrade människor att ansluta sig till IS finns till stor del kvar och fortsätter att bedriva sin verksamhet. De hör till en bokstavstrogen form av sunniislam, ibland kallas de salafister, och de utgör ett hot även mot andra muslimer med annan religiös inriktning. Miljön kännetecknas också av en mycket gammaldags syn på kvinnans ställning och en föreställning om att Guds lagar ska styra, inte människans.

Hotet växer även från högerextremismen. Det rör sig om ett brett spektrum av allt från traditionella nazistgrupper till moderna gränsöverskridande lobbyister som kampanjar med nätet som huvudarena. Delar av rörelsen har utmärkt sig genom våld, hot och trakasserier av meningsmotståndare. Dessutom har den svenska extremhögern legat bakom mängder av uppmärksammade mord.

Extremhögern ställer numera även upp i allmänna val, hur ska man tolka denna utveckling?

Nyligen greps en svensk ung man inom den autonoma vänstern för innehav av flera automatvapen och polisuniformer. På 70-talet förknippades ofta extremvänstern med olika slags terrorbrott och vi hörde mycket om organisationer som Röda brigaderna och Baader Meinhof-ligan. Finns det fortfarande ett reellt hot från vänsterextremister och hur ser det ut?

Vilka grupper utgör det största hotet mot demokrati och mänskliga rättigheter?

Hur tänker de, och hur agerar de?

Hur kan vi skydda oss mot hotet från våldsbejakande extremism?

Hur ska samhället förhålla sig till våldsbejakande grupper?

Hur ska vi se på frågan om religionsfrihet i förhållande till ny radikala islamister?

Ska skolan ge efter för krav på slöjor på barn, separerad undervisning och annat som det lyfts krav på?

Bör nazister förbjudas? Hur ser lagstiftningen mot våldsbejakande extremism och hatbrott ut idag och hur fungerar den?