Äldre föreläsningar och debatter

I mars 2013 deltog jag i en diskussion utifrån Bengt Westerbergs utredning (SOU 2012:74)  på IMER Malmö högskola med rubriken ”Att bekämpa främlingsfientlighet och intolerans inom och utom oss själva”. Samtalet mellan mig, Bengt Westerberg och Andreas Johansson Heinö spelades in. Jag börjar prata efter drygt 36 minuter, sedan återkommer jag senare i samtalet. Ljudet är inte jättebra, mikrofonen är lite felplacerad.

I oktober 2012 föreläste jag för Utrikespolitiska institutet. Föreläsningen spelades in av Utbildningsradion UR Samtiden och kan ses i sin helhet på nätet.

UR Samtiden sände även en föredragsserie mot bakgrund av terrordåden i Norge 2011. Jag och Mats Wingborg medverkar i ett samtal med titeln ”Vi och dom i Europa”. Vi pratar framför allt om den framväxande högerpopulismen men samtalet glider även in på en del annat.

Jag deltog i en paneldebatt som ägde rum en helg i december 2011 på ABF-huset i Stockholm som finns utlagd på sidan för projektet  ”Vems Europa?” (de övriga är Magnus Linton och Mattias Gardell). Scrolla ner en bit på sidan, jag börjar prata första gången cirka en kvart in i samtalet.

Tidigare under hösten 2011 deltog jag i en hel seminariedag anordnad av Axess kring politisk extremism som också sändes i Axess TV. Min insats är med i ett block med titeln ”Utomparlamentarisk politisk extremism del 3”. Jag börjar efter cirka 33 minuter. (Kan numera endast ses om man har Axess Plus.)

Det sista exemplet är en debatt anordnad av Utrikespolitiska föreningen i Uppsala i november 2010. Jag börjar prata efter 4 minuter första gången, men vi bollar i hög grad frågorna mellan varandra.

Annonser