Utbildningar

Förutom att jag föreläser själv har jag vid ett flertal tillfällen satt ihop hela utbildningar av varierande längd, ensam eller tillsammans med andra.

Några exempel:

Kurser om rasism och främlingsfientlighet:

Jag har genomfört åtskilliga kurser av olika längd på detta tema. I regel har jag föreläst själv och dessutom handlett olika workshops som jag själv planerat. Dessutom kan jag ta in andra föreläsare, jag har en god överblick över de flesta som är kunniga i dessa frågor i landet och vet vilka som brukar fungera i undervisningssammanhang. På senare år har inriktningen allt oftare legat på främlingsfientlighet i mer vardagliga former, till exempel Sverigedemokraterna och olika högerpopulistiska partier.

Kurser om hur media fungerar:

Jag har deltagit i simuleringar (rollspel etc) och mediaseminarier för olika former av räddningspersonal som kan tänkas möta media i en krisartad situation. Det har bland annat handlat om att träna Räddningsverkets personal och anställda vid Svenska Kraft. I samband med dessa utbildningar har jag även hållit föreläsningar kring hur medier fungerar och arbetar.

Kurser om globalisering och mänskliga rättigheter:

Jag arrangerade flera uppskattade helgkurser inom ramen för mitt arbete som handläggare för det EU-finansierade projektet ”Global Respekt” (Olof Palmes internationella center, extern länk www.globalrespekt.nu). Syftet med kurserna var öka engagemanget kring viktiga frågor för arbetarrörelsen och få igång diskussioner, vilket vi också lyckades med. Men också att ge en ordentlig grund för att kunna förstå stora och svåra begrepp som globalisering och mänskliga rättigheter. Målgruppen var framför allt olika fackförbund och deras medlemmar, yngre och äldre.