Verktyg för demokrati

Anette Pettersson Faye visar upp resultatet av en gruppövning med en grupp i Eskilstuna kring hur man kan stötta en extremist som vill hoppa av. Foto: Anna-Lena Lodenius

Under hösten 2019 har jag arbetat med att förbättra en utbildning som gjorts av Fryhusets projekt Institutet för demokrati och dialog, IDEDI. Det handlar om fyra lektioner om demokrati, delaktighet och arbete mot extremism och radikalisering. Utbildningen är webbaserad men tänkt som underlag för sammankomster med framför allt de som arbetar i offentlig sektor, och då i synnerhet de som kommer i kontakt med unga antingen direkt eller som strateger. Den kan även användas av det civila samhället och olika samarbetsgrupper kring brottsförebyggande.

Materialet är bara tillgängligt för den som abonnerar på det. Det finns en möjlighet att bara studera digitalt, men utbildningen är framförallt tänkt som ett komplement till fysiska träffar.

Utbildningen ska marknadsföras brett under 2020. Under hösten har tre kommuner varit pilotkommuner – Örnsköldsvik, Eskilstuna och Värmdö –  och genomfört utbildningar i samarbete med IDEDI. Jag håller på att sammanställa deras synpunkter, både av webben och träffarna. Intrycket hittills är att utbildningen är ett kraftfullt redskap för att rent konkret ta itu med lokala problem och hitta förhållningssätt och metoder i arbetet.

Annons