Global Respekt

lobal-respekt-grundkursHur har arbetaren det som tillverkar dina sportskor? Hur kan det komma sig att det fortfarande förekommer slaveri och tvångsarbete i världen? Varför mördas fackligt aktiva i Colombia, och varför tillåts inga fria fackföreningar i Kina? Kan en textilarbetare leva på minimilönen i Bangladesh?

Det är frågor som diskuteras i den tredje och kraftigt omarbetade upplagan av ”Global respekt: grundkurs i globalisering och mänskliga rättigheter”.  Den innehåller bland annat ett helt nytt kapitel om miljö- och klimatfrågor och ett annat om finanskriser och politisk extremism. Dessutom har vi utvidgat de delar som rör den globala arbetsmarknaden.

Global respekt är ett projekt som pågått i olika perioder på Olof Palmes Internationella Center som handlar om att lyfta de internationella frågorna och öka kunskapen om global rättvisa, med betoning på arbetslivet, i framför allt arbetarrörelsen. Men materialet har också använts av många utanför Palmecentrets medlemsorganisationer. Boken blev en verklig storsäljare när den kom och trycktes flera gånger i olika varianter.

Jag var projektledare 2003-2004 och såg då bland annat till att det kom en första upplaga av materialet samt en webbversion. Jag använde mig av en rad författare: förutom Mats Wingborg även Åsa Nyquist Brandt, Anna Tibblin och Marie Närlid. Senare kom det även en engelsk översättning och 2006 genomgick boken en första uppdatering och bearbetning där även ett nytt kapitel av Ingvar Persson ingick. Ansvarig för den nya upplagan och de nya kapitlen är förutom jag även Mats Wingborg.

Den version av boken som nu föreligger skiljer sig ganska mycket från tidigare upplagor, inte bara genom de nya kapitlen. Den kan med fördel användas som underlag för studiecirklar, och det finns diskussionsfrågor till varje avsnitt. Men boken kan också läsas av alla som är intresserade av de frågor som tas upp.

Boken kan även laddas ner från nätet, kapitel för kapitel.

Annons

2 kommentarer till Global Respekt

  1. Pingback: Global folkmakt | Svensson

  2. Pingback: Global respekt-boken nu på nätet | Anna-Lena Lodenius

Kommentarer är stängda.