Hur kan skolorna arbeta med mänskliga rättigheter?

Kick-off för skolprojektets nya fas hösten 2011: F v syns Nettan Dahlqvist, DemokratiAkademin, Eva-Lena Persson och Anna Löflund, båda Kvickentorpsskolan. Foto: Anna-Lena Lodenius

Den nya läroplanen (Lgr11) slår fast att skolorna ska lägga större tonvikt vid undervisning i demokrati och mänskliga rättigheter. Frågan är hur. DemokratiAkademin, en del av föreningen Ordfront,  fick i början av hösten 2011 stöd från Ungdomsstyrelsen för ett ettårigt projekt tillsammans med tre skolor i Farsta med syftet att hitta metoder för att arbeta med dessa viktiga men komplicerade frågor. Jag fungerar som projektledare på deltid.

De tre skolorna  Kvickentorpsskolan, Hökarängsskolan och Gubbängsskolan, hade redan sedan flera år ett samarbete med DemokratiAkademin för att förbättra elevdemokratin och göra skolorna säkrare och tryggare för eleverna. Skolorna samverkade kring olika utbildningar för elevrådsrepresentanter, kamratstödjare och elevskyddsombud vilket höjt kvaliteten på arbetet.

Kick-Off för projektet ”Respect your rights” skedde i samband med en årlig  elevrådskonferens den 28 september. Tanken var att utnyttja ett upparbetat nätverk och se om det går att föra demokratifrågorna ett steg längre.  Att skolorna arbetar med frågorna ska även märkas i undervisningen. Förhoppningen är att eleverna ska blir mer engagerade och få en större insikt i hur demokrati och mänskliga rättigheter påverkar deras vardag.

Tanken var att Farstaskolorna skulle utveckla metoder som andra skolor kan dra nytta av. Redan på MR-dagarna i november 2011 deltog representanter från de tre skolorna som berättade om hur de lyckades förbättra elevdemokratin.

att-bygga-001Hösten 2012 kom en bok som jag skrivit om arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter mot bakgrund av kraven i läroplanen Lgr 11: ”Att bygga en demokrati i skolan”. Den gavs ut av Föreningen Ordfront / DemokratiAkademin.

Farstaskolorna arbetar vidare med samma arbetssätt som förut, fast i något reducerad form eftersom en av skolorna hoppat av. Däremot har idéerna fått spridning genom ett nytt projekt i Kristinehamns kommun som också finansieras av Ungdomsstyrelsen.

Annons

2 kommentarer till Hur kan skolorna arbeta med mänskliga rättigheter?

  1. Pingback: Handlingsplan mot våldsam extremism i delvis gamla spår | Anna-Lena Lodenius

  2. Pingback: Handlingsplan mot våldsam extremism i delvis gamla spår | Anna-Lena Lodenius

Kommentarer är stängda.