Projektledare

Under vissa perioder har jag hållit i olika projekt. Ett bra sätt att känna att jag också är med och påverkar i frågor som jag brinner för. Annars handlar ju journalistik och författarskap mycket om att ställa sig utanför och granska. Som projektledare tvingas jag konfronteras direkt med verkligheten på ett helt annat sätt.

Att bygga en demokrati i skolan

Hösten 2011 och ett år framåt arbetade jag med projektet ”Respect your rights” vid DemokratiAkademin (föreningen Ordfront). Syftet var att fördjupa förståelsen för demokratifrågor och mänskliga rättigheter vid tre högstadieskolor i Farsta (Kvickentorpsskolan, Gubbängsskolan och Hökarängsskolan). Projektet finansierades av Ungdomsstyrelsen.

Ett resultat var boken ”Att bygga en demokrati i skolan” som fortfarande går att köpa. Arbetet lever vidare i viss mån i Farsta och framför allt i Kristinehamns kommun där det pågår ett nytt projekt som också finansieras av Ungdomsstyrelsen. Jag deltar ibland med föreläsningar och som konsult, och håller kontakt med de som driver arbetet vidare. Våren 2015 kom de ut med en handbok för klassråd som ett sätt att fördjupa elevernas föreståelse för demokratiska arbetsformer, något som vi pratade mycket om även under min tid i projektet.

Global respekt

2003-2004 var jag ansvarig för projektet Global Respekt på Olof Palmes Internationella Center. Syftet var att öka kunskapen om och engagemanget för internationella frågor inom arbetarrörelsen, i synnerhet facket och med betoning på de yngre. Vi arbetade framför allt med mycket uppskattade seminarier och kurser där deltagarna fick träna på att öka sin förståelse för globala orättvisor och fundera kring redskap för att åstadkomma förbättringar.

Projektet finansierades av EU Komissionen, Sida och LO och bestod av seminarier, helgkurser, framställning av olika material etc. Jag fungerade som redaktör för ett studiematerial som ursprungligen både fanns på webbenoch i form av en tryckt pocketbok.

Vi producerade även en engelsk version av bokenoch webbkursen och höll ett seminarium i Bryssel med sikte på opinionsbildare i frågor som rör rättigheter i arbetslivet. Från början fanns även en interaktiv webbaserad version av materialet, men den har tagits bort i och med att det kom en ny upplaga av boken 2013. Jag är en av författarna även till den nya boken.

Annons