Antologier

2022 medverkar jag i antologin ”Radikalism och avantgarde 1947-67” (Timbro) med en text om svenska sångdivor som var aktuella under perioden som Zarah Leander, Alice Babs, Monica Zetterlund och Sonya Hedenbratt. Jag resonerar kring förutsättningarna för att ha ett eget uttryck och villkoren för i synnerhet kvinnor i underhållningsbranschen att flytta fram gränserna. Redaktörer för antologin är Torbjörn Elensky och Christian Abrahamsson

2020 gav Försvarshögskolan ut en tjock rapport om svenska radikalnationalistiska partier. ”Från Nordiska motståndsrörelsen till alternativhögern” spänner över mängder av grupper och företeelser och innehåller även tillbakablickar. Jag har skrivit ett historiskt avsnitt.

2017 dog högerdebattören och skribenten Mats Johansson som jag har haft en del att göra med genom åren, trots att vi stått på olika sidor av politiken. 2019 publicerades en antologi där jag medverkade med en text om höger- och vänsterextremism. Läs mitt kapitel i ”För säkerhets skull – inre och yttre hot mot den liberala demokratin”.

2018 gav den tyska organisationen Friedrich Ebert Stiftung ut en bok om hur arbetarrörelsen har hanterat sina respektive högerpopulistiska partier. Jag skrev det kapitel som handlade om Sverige och Sverigedemokraterna. Den utkom på engelska och tyska. Den engelska titeln: Reclaiming action – Progressives strategies in times of growing Right-Wing Populism in Denmark, Norway, Sweden and Germany

Lista över samtliga antologier som jag medverkat i:

1994: Skrev flera texter i ”Vargen kommer: En debattbok om främlingsrädsla och rasism”, Nordiska Rådets bokserie Nordisk Debatt.
1994:”Högerns skuld – den svenska högern och demokratin”, TLM Special. Mitt bidrag handlade om den politiska högerns relation till extremhögern.
1997: Olika texter i ”Antirasistiskt lexikon”, Utbildningsförlaget Brevskolan.
1998: Skrev en artikel med Mats Wingborg i ”Mörk magi i vita medier: Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och rasism”, red. Ylva Brune, Carlssons.
1999: ”Demokratins förgörare”, Demokratiutredningen. Artikel om främlingsfientliga partier i kommunpolitiken. (SOU 1999:10)
2002: ”Der Deutche Widerstand Gegen Hitler”, red Gerd R Ueberschär, mitt bidrag handlade om hur motståndet mot Hitler och nazismen skildrats i Sverige.
2004: Artikel om offer för rasistiska och främlingsfientliga brott i en antologi till stöd för den som arbetar med olika slags brottsoffer som gavs ut av Jure förlag.
2009: Text om SD:s historia i ”Högerpopulismen – en antologi om Sverigedemokraterna”, Premiss.
2011: Jag bidrog med ett avsnitt om mitt samarbete med författaren och journalisten Stieg Larsson i antologin ”The Tattooed Girl: The Enigma of Stieg Larsson and the Secrets Behind the Most Compelling Thrillers of Our Time”, St Martin’s Griffin.
2012: ”Vem är det som försöker stjäla julen? – om främlingsfientlighet i vår tid”, ingår i ”Extremism”, en antologi utgiven av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.
2014: Jag medverkade i en tysk antologi om avhopp från nazistiska grupper, ”Hilfe zum Ausstieg?”. Mitt bidrag handlar om svenska organisationen Exit på Fryshuset. Förlag: Juventa Verlag.
2014: Medverkade med ett kapitel om svensk högerextremism som gavs ut som supplement till antologin ”Right-Wing Extremism in Europe”, Friedrich Ebert Stiftung.  Antologin, liksom min text, finns i både en tysk och en engelsk edition.
2015: ”Skoldemokrati är ingen skitsak”, texten ingår i ”Att samtala fram en ny värld – om konsten att förverkliga demokrati genom mänskliga rättigheter”, antologi utgiven med anledning av DemokratiAkademins 20-årsjubileum.                                 
2018: Sweden – The Fast Growth of Right-Wing Populism and the Consequences of Coordinated Isolation for Progressive Strategies”, ingår i Reclaiming action Progressives strategies in times of growing Right-Wing Populism in Denmark, Norway, Sweden and Germany, en antologi om bemötande av radikala högerpopulistiska partier som getts ut av den tyska organisationen Friedrich Ebert Stiftungs nordiska kontor.                                   
2019: ”Gatans parlament – politiska ytterkanter i en polariserad tid”, ingår i ”För säkerhets skull – inre och yttre hot mot mot den liberala demokratin”, en antologi utgiven av Timbro till minne av politikern och skribenten Mats Johansson.
2020: Medverkade med ett kapitel som gav en historisk bakgrund i ”Från nordiska motståndsrörelsen till alternativhögern – en studie om den svenska radikalnationaliska miljön”, Försvarshögskolan.                 
2022: Har skrivit om svenska sångdivor i antologin ”Radikalism och avantgarde”, Timbro, red. Torbjörn Elensky och Christer Abrahamsson.

Annons