Att bygga en demokrati i skolan

Respekten för demokratiska fri- och rättigheter grundläggs i skolan. Här kan eleverna träna alla de färdigheter som behövs för att de ska bli engagerade medborgare.

”Att bygga en demokrati i skolan” är en handbok för så väl lärare som elever och övrig skolpersonal i att hantera demokratiarbetet i skolan. Handfasta råd varvas med fakta, övningar och berättelser ur skolans värld. Boken baseras på erfarenheter från ett projekt i tre högstadieskolor i Farsta som finansierats av Ungdomsstyrelsen.

Fokus ligger på elevrådsarbete, elevskyddsombud och kamratstödjare samt arbete mot olika former av kränkningar. Boken har getts ut av DemokratiAkademin som är en del av Föreningen Ordfront.

Boken köps enklast och billigast direkt från DemokratiAkademin (OBS! Undvik nätbokhandlarna som tar ut mer än det dubbla priset jämfört med DemokratiAkademin). Den går också att köpa som E-bok, billigast via Bokus.

För mer information: Se min andra sida om projektet ”Respect Your Rights” som boken baseras på. Det finns också ett säljblad: demokrati i skolan 001.

Annons