Studiematerial

Ibland har jag fått i uppdrag att framställa studiematerial som hör ihop med rapporter och utredningar som jag skrivit eller fungerat som redaktör för. En del studiematerial står på egna ben och baseras inte på någon rapport. Flera av dessa material har använts flitigt och fortsätter att användas. Några har även uppdaterats för att de ska kunna fortsätta att fungera som underlag för gruppdiskussioner och studier.

Facket, främlingsfientlig och högerpopulism

Våren 2012 arbetade jag och Mats Wingborg med ett studiematerial för LO om främlingshat, högerpopulism och utmaningen för facket att bemöta dessa strömningar. Detta skedde inom ramen för projektet ”Alla kan göra något”. LO-materialet riktar sig till samtliga förtroendevalda som ska genomföra endagsutbildningar utifrån innehållet.

Vi gjorde även en kortare version av ett liknande material för Transport som mer är avpassat för att användas för förbundets ungdomsmedlemmar.

Världsbiten

Hösten 2011 skrev jag ett studiematerial om globala utmaningar för ABF med titeln ”Världsbiten” som ingår i satsningen ”Globalkoll”. Det handlar om olika frågor som miljö och klimathot, finanskriser, jämställdhet, barns rättigheter, rätt till utbildning, sjukdomar och epidemier som hiv/aids etc.

 

Krutdurk Europa – om högerpopulismen och arbetarrörelsen

Hösten 2011 gjorde vi ett studiematerial baserat på min och Mats Wingborgs bok ”Krutdurk Europa” (Bilda förlag/ABF). Det är tänkt för studiecirklar, framför allt inom arbetarrörelsen, som vill diskutera situationen i Europa med minoriteter, rättigheter och högerpopulistiska partier och vad man göra för att minska dessa partiers möjligheter att växa.

Är det värt det – igen

I början av hösten 2011 presenterar Fairtrade den nya versionen av studiematerialet ”Är det värt det?” (beskrivs på denna sida), ett skolmaterial avsett främst för gymnasieskolan som ursprungligen gavs ut 2005. Jag och Märit Rönnols har gemensamt uppdaterat den tidigare texten och bearbetat övningar, källor m m.

 

Kommunalarna och globaliseringen

Min kongressrapport om fackförbundet Kommunals medlemmar och globaliseringen ligger till grund för ett studiematerial (kan även läsas som en sammanfattning av hela rapporten) som presenteras i början av hösten 2011. Jag fick hjälp av Märit Rönnols att korta ner den ursprungliga texten och bygga ut studiedelen med diskussionsfrågor och övningar. Se vidare här.

Migrantarbetare

Boken ”Migrantarbetare” kom 2008, jag skrev den tillsammans med Mats Wingborg. Under våren 2011 kom ett studiematerial som uppdaterar boken och som kan användas för studiecirklar och andra sammankomster. Det går att ladda ner direkt från Palmecentrets hemsida.

 

Hiv-Aids i världen

Hiv-Aids-epidemin i världen tar mycket av resurserna för organisationer som arbetar med biståndsfrågor. 2007 hjälpte jag Olof Palmes Internationella Center att producera ett material kring Hiv-Aids och mänskliga rättigheter avsett att användas av centrets medlemsorganisationer. Det innehåller faktatexter, övningar och diskussionsfrågor. Hämta hela materialet här.

Ödesfrågan

2007 skrev jag även ett studiematerial om klimathotet för SSU. Det användes under ett speciellt temaår kring miljöfrågor. Avsikten var att informera så många som möjligt av organisationens medlemmar om klimatkatastrofen och inleda diskussioner kring begrepp som hållbar utveckling. Jag har lagt ut hela materialet som pdf.

Global Respekt

Global  Respekt är ett projekt vid Olof Palmes Internationella Center som blev ett webbaserat studiematerial som även trycktes i bokform. Jag var projektledare under en period och även redaktör  för studiematerialet, det uppdaterades 2006 av mig och Mats Wingborg. Kan även laddas ner i form av pdf:er.

Annons

En kommentar till Studiematerial

  1. Pingback: Ny bok för skolor om handel och mänskliga rättigheter | Anna-Lena Lodenius

Kommentarer är stängda.