Den globala utmaningen

Jag skrev en kongressrapport om globalisering som presenterades inför Kommunals 100-årsjubileum 2010. Det blev en tjock lunta späckad med fakta kring olika konsekvenser av att vi lever i en global tid och hur detta påverkar fackförbundet Kommunal.

Efter kongressen framfördes det önskemål om att rapporten skulle presenteras i form av ett studiematerial som sammanfattade de viktigaste slutsatserna. Det är nu tryckt och klart. Jag har haft hjälp av Märit Rönnols med att stöpa om den ursprungliga texten till ett mer lättillgängligt material.

Jag vill särskilt lyfta fram att den första lektionen tar upp mycket som rör privatiseringen av vården och konsekvenserna av att riskkapitalbolag blivit allt vanligare som ägare inom vårdsektorn. En fråga som har blivit allt mer aktuell.

Den tryckta version av materialet går att beställa via Kommunals studieavdelning. Den är tänkt för studiecirklar och det ingår även en studiehandledning. Men den kan också med fördel läsas av alla som är intresserad av frågorna men inte orkat ta sig igenom den ursprungliga rapporten. Här finns en pdf-version av studiematerialet.

Ur innehållet:

Gränsöverskridande arbetsgivare

Gränsöverskridande arbetskraft

Finanskriser och den globala ekonomin

Den fackliga utmaningen

I en global värld

Annons