Migrantarbetare – studiehandledning

Den bok om migrantarbetare, ”Migrantarbetare – grundkurs om rörlighet, rättigheter och globalisering”, som jag skrev tillsammans med Mats Wingborg 2008 fick under våren 2011 en uppfräschning i form av en studiehandledning med korta texter som uppdaterar materialet.

Boken finns fortfarande att köpa via förlaget Premiss eller Olof Palmes internationella center. Studiehandledningen kan laddas ner direkt här som pdf eller via Palmecentrets hemsida.

Annons