Rapporter

Eftersom jag har en lång dokumenterad erfarenhet av att arbeta med vissa frågor har det blivit allt vanligare att jag kontaktas av myndigheter och organisationer som vill ha hjälp med dokumentation av olika slag. Genom åren har jag skrivit en lång rad rapporter och utredningar.

Några exempel på uppdragsgivare:

Arena-gruppen

Regeringskansliet (t ex Delmi)

Fritidsforum

Brottsförebyggande rådet, BRÅ

Olof Palmes Internationella Center

Ungdomsstyrelsen (nuvarande Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor)

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Forum för Levande Historia

LO

Kommunal

LO TCO Biståndsnämnd (numera Union to Union)

Röda korset / Diakonia och Kvinna till Kvinna

Annons