Skolmaterial om handel och mänskliga rättigheter

I september 2010 kom den nya upplagan av studiematerialet ”Är det värt det?”. Det är en delvis omarbetad version av ett material som kom ut 2005 och som tar upp frågor kring handel och mänskliga rättigheter med fokus på produktion av livsmedel och kläder. Jag och Märit Rönnols har samarbetat kring den nya upplagan som liksom den tidigare tillkom i  samarbete med Rena kläder.

Boken kostar endast 100 kronor.  I samband med den förra upplagan tog vi fram anvisningar kring hur materialet passar ihop med läroplanen. Nu har det kommit en ny läroplan som ännu tydligare betonar de frågor som det här materialet tar upp. Det är avsett för gymnasieskolan men kan antagligen fungera för åttor och nior också.

Den nya upplagan har till stora delar samma innehåll som den gamla, men texterna har skrivits om och bearbetas och vi har tillfört nyare fakta och exempel. Vi har också gått igenom övningarna och rensat lite och bytt ut någon, det fanns önskemål om att ersätta några lite för komplicerade övningar med enklare och snabbare alternativ.

Annons