Slaget om svenskheten

Min och Mats Wingborgs bok ”Slaget om svenskheten – att ta debatten med Sverigedemokraterna” handlade om hur man kan bemöta partiets åsikter. Boken var en fullständig genomgång av SD:s politik så som den tedde sig strax innan partiet tog plats i riksdagen, vi betade av ämnesområden ett efter ett. Sedan kom vi med förslag på motargument. Boken kom att användas av många som kom i kontakt med partiet i olika sammanhang, i politiken, på arbetsplatsen, i facket,  i skolan, i föreningslivet eller någon annanstans.

Flera år efter att boken kom ut skrev en blogga (blogginlägg från 2014):

”Även om boken kom ut före förra valet 2010, är det mesta sig likt i fråga om SDs åsikter och partiprogram. Författarna har staplat upp ämne efter ämne och går kategoriskt igenom dem med en inledande del där man klargör vad partiet sagt och tycker och sedan kontrar man med motargument och fakta som ofta helt motsäger vad partiet påstår.
Jag råkade faktiskt härom dagen hamna i en diskussion om invandringens vara eller icke vara och kunde underbart nog plocka upp vad jag nyligen läst och totalt punktera den andres påståenden.”

SD har ändrat sig på vissa punkter men mycket är sig likt även många år efter att boken kom ut. Det går fortfarande att hitta resonemang som är användbara i den här boken.

Annons