Om mig

Jag utbildade mig till journalist kring mitten av 1980-talet och började redan under utbildningen att studera främlingsfientliga och rasistiska grupper som var ett växande problem vid den tiden. Min första bok i ämnet, ”Extremhögern” (1991), skrev jag tillsammans med Stieg Larsson, senare mer känd som romanförfattare och grundare av tidningen Expo. Redan då skrev jag mycket om radikala högerpopulistiska partier, i Sverige främst Sverigedemokraterna, som blivit en allt viktigare maktfaktor i Europa.

Med åren har jag också ägnat mig allt mer åt migrantarbetares rättigheter och globaliseringsfrågor, vilket ger mig kunskaper som är värdefulla i bemötandet av främlingsfientlighet. Jag ägnar mig också åt andra aspekter av de mänskliga rättigheterna, exempelvis rättigheter i arbetslivet, skolan och äldres rättigheter.

Mina studier av våldsbejakande extremism har breddats till att även handla om våldsamma grupper på vänsterkanten. Jag har suttit med i flera statliga utredningar och kommittér som fokuserat på våld- och terror med olika politisk och religiös inriktning.

Den här hemsidan berättar mer om min verksamhet. Du är välkommen att kontakta mig och fråga mer, jag ger gärna förslag på vad jag kan göra för olika uppdragsgivare. Jag är främst skrivande journalist, men har även arbetat med så väl radio som TV. Dessutom modererar jag debatter i olika ämnen.

Se gärna min CV för mer detaljerad information om vad jag gjort genom åren. Här finns en förteckning över samtliga mina böcker och antologibidrag.

Annonser