Om mig

Jag utbildade mig till journalist kring mitten av 1980-talet och började redan under utbildningen att studera främlingsfientliga och rasistiska grupper som var ett växande problem vid den tiden. Min första bok i ämnet, ”Extremhögern” (1991), skrev jag tillsammans med Stieg Larsson, senare mer känd som romanförfattare och grundare av tidningen Expo. Redan då skrev jag mycket om radikala högerpopulistiska partier, i Sverige främst Sverigedemokraterna, som var en viktig maktfaktor i Europa långt innan Sverige fick uppleva samma politiska utveckling.

Mina studier av våldsbejakande extremism har breddats till att även handla om våldsamma grupper på vänsterkanten och religiösa extremister. Jag har suttit med i flera statliga utredningar och kommittér som fokuserat på våld- och terror med olika politisk och religiös inriktning.

Numera arbetar jag egentligen mer med föreläsningar, rapporter och olika uppdrag som expert än ren journalistik. Däremot fortsätter jag att skriva fackböcker. Jag har också haft olika roliga uppdrag i min egenskap som fackförfattare, jag satt bland annat med i Författarfondens stipendieråd i sex år och dessförinnan i så väl Författarförbundets styrelse som styrelsen för fackförfattarnas egen sektion Minerva.

På den här hemsidan/bloggen berättar jag mer om min verksamhet. Du är välkommen att kontakta mig och fråga mer, jag ger gärna förslag på vad jag kan göra för olika uppdragsgivare. Jag är främst skrivande journalist, men har även arbetat med såväl radio som TV. Dessutom modererar jag debatter i olika ämnen.

Se gärna min CV för mer detaljerad information om vad jag gjort genom åren. Här finns en förteckning över samtliga mina böcker och antologibidrag.

Annons