Föredrag

Jag är en flitig föreläsare som pratat inför olika grupper, stora som små, i över 30 års tid. Numera föreläser jag även via virutella föreläsningar, t ex via Zoom – något som efterfrågas allt oftare.

Målgrupper: Vanliga åhörargrupper är utbildningar av olika slag (högstadie- och gymnasieskolor, folkhögskolor, universitet och högskolor etc, både lärar- och elevgrupper), föreningar, myndigheter, journalister, kommunala tjänstemän och politiker för olika partier och på olika nivåer. Andra grupper som jag föreläser för är rättsväsendet, polisen, kriminalvården och försvaret.

Ämnen: Titlarna på mina böcker ger en bild av de vanligaste ämnena som jag brukar prata om. Jag pratar ofta om olika former av religiös och politisk extremism, terrorism och högerpopulism i Sverige och andra länder. På senare år har jag även skrivit om den sexuella frigörelsen och medverkar allt oftare i mer allmänna samtal (t ex i poddar) om politik och samhälle.

Tid: Jag pratar ibland så kort som 10–15 minuter, ibland flera timmar i sträck. Jag kan ta hela dagar om man också inkluderar workshops och diskussionspass. Den vanligaste föreläsningen är 1-2 timmar, och ofta avslutas mitt anförande med frågestund.

Språk: Jag föreläser på svenska och på engelska.

Övrigt: Jag arbetar ofta som moderator vid paneldebatter och seminiarier.

Exempel på uppdragsgivare:

 • Olika myndigheter: Kriminalvården, polisen, försvarsmakten, Centrum mot våldsbejakande extremism, Forum för Levande historia etc.
 • Fackliga organisationer på alla nivåer.
 • Skolor, så väl lärare som elever från högstadiet och uppåt samt folkhögskolor.
 • Universitetsutbildningar (institutionerna för kriminologi, teologi, journalistik och media, lärarhögskolan m m)
 • Medier – olika personalgrupper inom TV, radio och tidningar.
 • Politiska partier (jag har föreläst för samtliga partier som sitter i riksdagen utom SD)
 • Föreningar (olika föreningar med inriktning på t ex antirasism eller mänskliga rättigheter: FN-föreningar, Amnesty International, Rädda Barnen, IOGT/NTO m fl)
 • Studieförbund (ABF, Sensus etc)
 • Ungdomsledare och fritidspedagoger
 • Svenska kyrkan och andra trossamfund
 • Krisberedskap, exempelvis POSOM-grupper

Arvode

Mitt arvode är helt och hållet beroende på hur långt tid som behövs för resor, förberedelser, hur stora grupperna är etc. Kontakta mig för prisuppgifter. Jag ligger inte på de höga nivåer som TV-programledare i större kanaler, kändisar och den typen av personer brukar få. Men jag har arbetat i yrket i över 30 år och vill ha en månadslön som jag kan leva på. Vad det betyder i kronor och ören kan vi diskutera på telefon eller i mail. Kika gärna på Författarförbundets rekommendationer som kan ge en uppfattning om ungefär vad jag utgår ifrån (men den är en bas som anger miniminivån, jag hamnar oftast en bit över).

Generellt föreläser jag inte gratis, det här är mitt jobb. Det finns undantag, om det är något som jag känner starkt för där det verkligen inte finns pengar för att arvodera. Men i stort sett bara i Stockholmsområdet, jag har inte tid att resa ut i landet gratis. Utgå ifrån att jag vill ha betalt när ni anlitar mig.

Hur bokar man?

Boka via min mail.

Mer information om föreläsningar.

Se exempel på föreläsningar och debatter som jag deltagit i.

Annons