Min CV

Biografiska data:

Född 1958 i Norrtälje
Familj: Gift, en dotter som föddes 1995, två äldre bonusbarn från ett tidigare äktenskap och fyra bonusbarnbarn.                                                                                                                        Bor: Hyreslägenhet på Lilla Essingen i Stockholm, fritidsbostad i Norrtäljes skärgård.

Kort historik över mitt liv som journalist:

 1. Journalisthögskolan i Stockholm 1984-85.
 2. Frilansat regelbundet sedan 1986 med avbrott för kortare anställningar, ofta på deltid vid sidan av frilansandet.
 3. TT:s Text-TV och Radioredaktion olika perioder 1984-90.
 4. Huvudstadpress lokaltidningar olika perioder 1986-90. (Längsta tiden Lidingö Tidning).
 5. En av två redaktörer för SSU:s tidning Frihet 1987/1988 (1 år).
 6. Featurereporter på Expressen under 1991.
 7. Researcher vid TV4:s samhällsmagasin Kalla fakta från starten 1990 till 1993.
 8. Reporter på TV-programmet Striptease från våren 1994 till början av 1995.
 9. Sedan 1994 driver jag företaget AB Förenade Ord, jag är ensam ägare sedan 2009.
 10. Handläggare vid Olof Palmes Internationella Center augusti 2003 till december 2004.
 11. Arbetade deltid som redaktör för Ordfront magasin hösten 2006, vintern 2007-2008 samt våren/sommaren 2012.
 12. Var projektanställd på Kommunal under 2009 för att skriva en kongressrapport inför Kommunals 100 års-jubileum om hur globaliseringen påverkar förbundets medlemmar.
 13. Arbetade deltid på Demokratiakademin/Ordfront från september 2011 till och med augusti 2012 med ett demokratiprojekt med skolor i Stockholmsförorten Farsta som finansierades av Ungdomsstyrelsen.
 14. Hösten 2019 konsult för Fryshusets demokratisatsning Idedi.

Styrelseuppdrag:

 1. Satt i början av 1990-talet i styrelsen för föreningen Grävande Journalister, även i AU.
 2. Satt 1995-2019 med i styrelsen för Olof Palmes minnesfond där jag framför allt arbetade med att fördela stipendier.
 3. Satt under några år kring mitten av 1990-talet i styrelsen för tidningen Frihet.
 4. I styrelsen för Sveriges Författarförbund 2001-2003. Var bland annat ansvarig utgivare för förbundets tidning Författaren och ingick i dess redaktionsråd.
 5. I juryn för Sveriges Televisions Prix Mosaik 2001 och 2002.
 6. I styrelsen för Minerva, fackförfattarnas sektion av Författarförbundet, från 2008 till 2012.
 7. Sitter i det rådgivande rådet för norska Hate Speech International, HSI, från maj 2013, se förteckningen över hela rådet.
 8. 2013-2019 satt jag med i Sveriges Författarfonds stipendieråd som representant för fackboksförfattarna. (Det är de som fördelar stipendierna från den fond som baseras på den del av biblioteksersättningen som inte tillfaller enskilda författare eller andra upphovspersoner bakom böcker.)
 9. Sedan 2018 sitter jag med i styrelsen för den nystartade stiftelsen Doku som bildats för att stödja grävande journalistik med fokus på våldsbejakande jihadism. Jag ingår även i redaktionen för Dokus hemsida.
 10. 2019 valdes jag in i styrelsen för Selma-institutet som är en tankesmedja mot våldsbejakande extremism och hederkulturer med säte i västra Sverige. Planen är att även skapa en folkhögskola och att börja arrangera utbildningar.

Statliga utredningar:
1. Medverkade med ett bidrag till Demokratiutredningen 1999 (”Demokratins förgörare”, SOU 1999:10).
2.Arbetade för Brottsförebyggande rådets räkning med en utredning genomförd av BRÅ och Säkerhetspolisen om politiskt våld 2009 (”Våldsam politisk extremism”, BRÅ-rapport 2009:15).
3. Ingick i referensgruppen för utredningen om förebyggande åtgärder mot våldsam extremism 2012-2013 och bidrog även senare med texter och arbete med webben för det nationella samordningskansli som blev resultatet av utredningen (Samtalskompassen).

Utmärkelser:

 1. Fick Vilhelm Moberg-stipendiet 1993 (delas ut av tidningen Arbetaren).
 2. Fick 2003 ett stort stipendium från ”Hela Sverige – Artister mot nazister”
 3. 2009 fick jag ett nytt stipendium från “Artister mot nazister”
 4. 2012 fick jag ett arbetsstipendium från stiftelsen Natur & Kultur för att uppmuntra ”författare och skribenter som verkar i stiftelsens anda och som på olika sätt bidrar till det offentliga samtalet”.
 5. 2019 fick jag ett av Natur & Kulturs litterära stipendier för att kunna arbeta vidare med en bok om en svensk nazistledare med fokus kring tiden före nazisternas makttillträde i Tyskland 1933.
 6. 2020 fick jag ett stipendium från Svenska Akademin som en del av deras program för att stötta författare under pandemin. Pengarna var riktade till research för ett kommande bokprojekt.
 7. 2020 erhöll jag också det som kallas Särskild biblioteksersättning som betyder att jag får ett belopp från Sveriges Författarfond varje år fram tills jag går i pension.
 8. 2022 tilldelades jag Pennskaftspriset till minne av Elin Wägner.

Böcker:

 1. ”Operation högervridning”, med Sven Ove Hansson, Tiden 1988.
 2. ”Extremhögern”, med Stieg Larsson, Tiden 1991 och 1994.
 3. ”Nazist, rasist eller bara patriot?”, med Per Wikström, för Rikspolisstyrelsen 1997.
 4. ”Vit makt och blågula drömmar – rasism och nazism i dagens Sverige”, med Per Wikström, Natur och Kultur 1998.
 5. ”Svenskarna först? – handbok mot rasism och främlingsfientlighet”, med Mats Wingborg, Atlas 1999.
 6. ”Tvåfrontskrig – fackets kamp mot nazism och kommunism”, Hjalmarsson och Högberg 2002.
 7. ”Global Respekt – grundkurs i globalisering och mänskliga rättigheter”, Atlas 2004, 2006 och planerad tredje upplaga 2013. (Redaktör och författare till vissa avsnitt). Engelsk översättning 2005.
 8. “Gatans parlament – om politiska våldsverkare i Sverige”, Ordfront, 2006. Finns som E-bok.
 9. “Migrantarbetare”, med Mats Wingborg, Premiss, 2008.
 10. “Slaget om svenskheten – att ta debatten med Sverigedemokraterna”, med Mats Wingborg, Premiss, 2009.
 11. ”Krutdurk Europa”, med Mats Wingborg, Bilda, maj 2011.
 12. ”Att bygga en demokrati i skolan”. Ordfront/DemokratiAkademin, 2012. En bok om hur högstadieskolor kan arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter. Finns som E-bok.
 13. ”Global respekt – grundkurs i globalisering och mänskliga rättigheter”, Premiss, 2013. Jag var redaktör för de två första upplagorna 2004 och 2006. I denna nya kraftigt reviderade upplaga har jag dessutom skrivit flera kapitel (de handlar om miljö och klimatfrågor, finanskrisen och politisk extremism). Den senaste omarbetningen gjorde jag tillsammans med Mats Wingborg. Det finns en engelsk översättning och långt senare kom även en på arabiska.
 14. ”Vi säger vad du tänker – högerpopulismen i Europa”, Atlas, 2015. Finns som E-bok.
 15. ”Vi måste förbereda oss på död – i huvudet på en terrorist”, Atlas, 2017. Kom i förkortad form som ljudbok 2022, gavs då ut av Historiska Media.
 16. ”Frigjorda tider – när porren blev kultur och kulturen porr” tillsammans med Martin Kristenson och Fredrik af Trampe, 2021, Klubb Super8 och Serieslussen.
 17. ”En värmländsk Hitler – Birger Furugård och de första svenska nazisterna”, Historiska Media, 2021. Finns även som E-bok och ljudbok.
 18. ”Bland lutfisk, cowboys och Hawaiitomtar – julmusiken du inte visste fanns”, med Fredrik af Trampe, 2021, endast som E-bok och ljudbok. Lind & Co, i serien Stupidobiblioteket.
 19. ”I huvudet på en terrorist”, förkortad version av ”Vi måste förbereda oss på död – i huvudet på en terrorist”, endast ljudbok, Historiska media.
 20. ”Svart på vitt – om Sverigedemokraterna”, 2022, Atlas. Finns även som ljudbok.

Medverkan i följande antologier:

1994: ”Vargen kommer: En debattbok om främlingsrädsla och rasism”, Nordiska Rådets bokserie Nordisk Debatt.
1994:”Högerns skuld – den svenska högern och demokratin”, TLM Special (mitt bidrag handlade om den politiska högerns relation till extremhögern)
1997: ”Antirasistiskt lexikon”, Utbildningsförlaget Brevskolan.
1998: ”Mörk magi i vita medier: Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och rasism”, red. Ylva Brune, Carlssons.
1999: ”Demokratins förgörare”, Demokratiutredningen. Artikel om främlingsfientliga partier i kommunpolitiken. (SOU 19910:10)
2002: ”Der Deutche Widerstand Gegen Hitler”, red Gerd R Ueberschär, mitt bidrag handlade om hur motståndet mot Hitler och nazismen skildrats i Sverige.
2004: Artikel om offer för rasistiska och främlingsfientliga brott i en antologi till stöd för den som arbetar med olika slags brottsoffer. (Jure förlag)
2009: Text om SD:s historia i ”Högerpopulismen – en antologi om Sverigedemokraterna”, Premiss.
2012:”Vem är det som försöker stjäla julen? – om främlingsfientlighet i vår tid”, ingår i ”Extremism”, en antologi utgiven av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.
2014: Medverkar i en tysk antologi om avhopp från nazistiska grupper, ”Hilfe zum Ausstieg?”. Mitt bidrag handlar om svenska organisationen Exit på Fryshuset. Förlag: Beltz Juventa.
2014: Medverkar med ett kapitel om svensk högerextremism som gavs ut som ett supplement till antologin ”Right-Wing Extremism in Europe”, Friedrich Ebert Stiftung. Hela antologin liksom min text finns i både en tysk och en engelsk edition.
2015: Min text ”Skoldemokrati är ingen skitsak” ingår i volymen ”Att samtala fram en ny värld – om konsten att förverkliga demokrati genom mänskliga rättigheter”, red. Leif Ericsson, som ges ut av Föreningen Ordfront och DemokratiAkademin.
2015: Har skrivit en text i en norsk antologi, Samtiden, om hur andra länder ser på Norge ur skilda aspekter. Mitt bidrag handlar om svenskarnas bild av norska Fremskrittspartiet.
2018: Medverkade i en antologi om strategier mot högerpopulistiska partier sammanställd av den tyska organisationen Friedrich Ebert Stiftung: Reclaiming action Progressives strategies in times of growing Right-Wing Populism in Denmark, Norway, Sweden and Germany. 2019 kom en tysk översättning.
2019: ”Gatans parlament – politiska ytterkanter i en polariserad tid”, ingår i ”För säkerhets skull – inre och yttre hot mot mot den liberala demokratin”, en antologi utgiven av Timbro till minne av politikern och skribenten Mats Johansson.
2020: Medverkade med ett kapitel som gav en historisk bakgrund i ”Från nordiska motståndsrörelsen till alternativhögern – en studie om den svenska radikalnationaliska miljön”, Försvarshögskolan.
2022: Har skrivit om svenska sångdivor i antologin ”Radikalism och avantgarde”, Timbro, red. Torbjörn Elensky och Christer Abrahamsson.

Ljud- och E-böcker: 

Min första bok som gavs ut samtidigt som tryckt bok, ljudbok och E-bok är ”En värmländsk Hitler – Birger Furugård och de första svenska nazisterna” som kom ut 2021 (Historiska Media). Min nästa bok ”Svart på vitt – om Sverigedemokraterna” 2022 (Atlas) läste jag själv in som ljudbok.

2022 bearbetade vi även min tidigare bok om terrorister från 2017 som gavs ut med titeln ”I huvudet på en terrorist” i en något förkortad upplaga av Historiska Media. Sedan tidigare finns ”Gatans parlament” från 2006 som E-bok (Ordfront). Strax före jul gavs även en kortare bok om julmusik av mig och Fredrik af Trampe ut som ljudbok och E-bok, den ingår i serien Stupidobiblioteket (Lind&Co)

Kort historik över min tidigare historia:

 1. Vårdare av utvecklingsstörda från 1977 till 1980 i olika perioder, Årstahemmet.
 2. Vårdare och lärare för utvecklingsstörda på Camp Hill Schools i Skottland 1980-81 (1 år)
 3. Vårdare Sabbatsbergs sjukhus, avgiftningsenhet för narkomaner 1981-84 (deltid)
 4. Timvikarie vid Långbro sjukhus, bl a vid en psykiatrisk ungdomsklinik (samma period).
 5. Elevassistent Rålambshovsskolan 1 år.
 6. Köksassistent på Martinskolan, deltid, olika perioder.
 7. Spridda studier, bl a en påbörjad lärarutbildning med svenska som huvudämne, en halv Waldorflärarutbildning på Kristofferskolan samt delar av en utbildning i läkepedagogik vid Camp Hill Schools i Aberdeen i Skottland (1 år).
 8. Musiklärare och gitarrlärare vid flera olika studieförbund, bland annat för förskollärare och vuxna utvecklingsstörda. Tog lektioner i klassisk gitarr i över tio år i kommunala musikskolan under min uppväxt
 9. Olika extrajobb inom service och restaurang, t ex IKEA:s restaurang och NK:s sommarservering på takterassen samt Colga tvålfabrik.
Annons