”Revolt mot eliten” – om högerpopulism med fokus på den brittiska

Våren 2010 skrev jag en rapport om högerpopulism i serien ”Världspolitikens dagsfrågor” som ges ut av Utrikespolitiska institutet. Den fokuserade på det stundande valet i Storbritannien, och farhågorna om framgångar för British National Party, BNP (de kom på skam, partiet backade kraftigt), och det svenska riksdagsvalet 2010 då Sverigedemokraterna väntades gå framåt. Som bekant fick SD 5,7 procent och tog säte i svensk riksdag med god marginal.

”Revolt mot eliten” handlar också om högerpopulism i allmänhet, vad som kännetecknar den här typen av partier och vad som gör att de växer i många länder. Rapporten går att beställa via Utrikespolitiska Institutets hemsida.