Redaktörsuppdrag

Att vara redaktör är ett omfattande uppdrag, inte minst vid bokproduktioner. Jag försöker ofta vara en extraredaktör, utöver den som förlaget tillhandahåller, när jag samarbetar med andra författare (många av mina böcker har skrivits tillsammans med andra, se fullständig lista). Det är inte okomplicerat när två sätt att formulera sig och tänka ska fogas ihop till en enhet. Samtidigt vinner man förstås mycket på att få in flera perspektiv. Men även om båda producerar ungefär samma textmängd är det ofta nödvändigt att den ena – vilket ofta har varit jag – har huvudansvaret för helheten. (Det stora undantaget är min första bok med Sven Ove Hansson, min mentor inom bokproduktion som kunnigt lotsade mig genom allt man behöver veta för att skriva fackböcker.)

Tidigare bokprojekt:

Jag har tidigare ofta  fungerat som redaktör för böcker och utbildningsmaterial där många olika skribenter är inblandade. Flera av dessa har uppdaterats vid olika tillfällen, och den processen har jag då också ansvarat för. Några exempel:

Global Respekt

91867432442003-2004 arbetade jag som projektledare för ”Global respekt”, ett projekt vid Olof Palmes internationella center som handlade om att öka intresset för internationella frågor och engagemanget i internationella projekt. Särskild tonvikt lades vid fackliga rättigheter.

Jag var redaktör för ett utbildningsmaterial som bestod av flera olika skribenter, jag skrev själv vissa delar. Materialet publicerades först på webben, senare i bokform (2004). 2005 kom en engelsk översättning både i bokform och på webben. 2006 genomförde jag och Mats Wingborg en omfattande revidering av materialet som också trycktes.

Webbkursen kräver numera inloggning, mer information på Palmecentrets hemsida. Boken säljs till ett reducerat pris, se till exempel Bokus. Delar av innehållet är fortfarande relevant. 2013 kom en ny kraftigt omarbetad upplaga med flera nya kapitel som jag och Mats Wingborg var ansvariga för. Den innebar också att jag är författare till betydligt fler texter än i de tidigare upplagorna.

Är det värt det?

2005 gav Rättvisemärkt (numera Fairtrade) och Rena kläder ut ett utbildningsmaterial som riktade sig främst till gymnasieelever.  Det handlade om globala orättvisor med fokus på produktion av vissa livsmedel och kläder. Materialet innehöll även ett flertal lämpliga övningar med anknytning till bokens teman. I gruppen som producerade texter fanns förutom representanter från organisationerna även lärare från Globala gymnasiet i Stockholm. Jag skrev vissa delar och genomförde omfattande redigeringar för att skapa ett sammanhållet manus. Hela materialet går att ladda ner hos Fairtrade Sverige.

2010 fick jag i uppdrag att uppdatera materialet. Jag samarbetade med Märit Rönnols, vi skrev om en hel del och bytte ut vissa övningar. Den nya upplagan av ”Är det värt det?” publicerades våren 2011.

 

 

Journalister och extremister

Jag var redaktör för Publicistklubbens årsbok 2007. Temat var hur vi som journalister kan förhålla oss till politisk extremism och hur vi ska bevaka företeelser som nazistiska grupper ch högerpopulistiska partier.

Några av artiklarna handlade också om vänsterextremister.

 

Webbredaktör

Jag har också varit redaktör för olika webbsatsningar. Jag har bearbetat andras texter och producerat egna för Samtalskompassen, ett utbildningsmaterial som Samordnaren mot våldsbejakande extremism tog över efter den statliga utredning som föregick uppdraget. Jag gör också fortlöpande vissa uppdateringar. Kring början av 2000-talet hade jag ansvaret för en webbsatsning med det märkliga namnet ”Vitt oljud, nordiskt mörker”, ett demokratiprojekt initierat av Historiska museet. Jag tog fram texter om vit makt-kultur, nazism och annat relaterat från skribenter i hela Skandinavien och bearbetade (har för mig att vi även hade viss information om Finland). Efter att projektet avslutats hanterades sajten under en period av Forum för Levande historia. (Se t ex Kristianstadbladet och DN.)