Behandla SD som andra partier

Denna krönika publicerades hösten 2010 i tidningen Lag & Avtal:

Sverigedemokraterna har motarbetat förslag i en del kommuner om att ha en välkomstceremoni för nyanlända invandrare. Invandrare ska inte känna sig välkomna, det är budskapet de vill få fram. Nu är de själva nykomlingar, fast i ett helt annat sammanhang, i riksdagen.

Det är sällan vi får in nya partier i den svenska riksdagen, men förutsättningarna är annorlunda än när Miljöpartiet och Kristdemokraterna gjorde entré. Några välkomstceremonier är det inte tal om. I stället inleds omgående diskussioner om hur de ska kunna stängas ute och hur man ska kunna minimera partiets inflytande.

Nu lutar det väl åt att SD trots allt får sina utskottsplatser. Men det är symptomatiskt för förhållningssättet från de andra partierna. Det finns kommuner där man minskat antalet utskottsplatser, så riksdagen var inte först med den idén.

Men nu har ju SD faktiskt röstats in av 5,7 procent av väljarna. Kan man underkänna deras vilja att SD ska få bestämma, åtminstone i proportion till partiets storlek?

Å andra sidan, om man tar ett drastiskt exempel, behöver inte stort folkligt stöd betyda att något är rätt. Det tyska nazistpartiet tog makten efter ett allmänt val 1933. Betyder det att det tyska folket var rätt ute?

I vissa lägen måste den som har en insikt agera i strid med folkviljan. När och var detta ska ske är ingen enkel sak att dra upp riktlinjer för. Men gäller det nu, när vi fått in SD i riksdagen? Har vi verkligen uttömt alla andra metoder?

SD:s representanter har blivit nerslagna, sparkade, fått sina bilar och annan egendom vandaliserad, möten har avbrutits av maskerade ungdomsgäng, SD-politiker har valt att avgå för att de känner sig hotade. Rätt eller fel?

Oviljan mot SD handlar om att partiet framför åsikter som vi tycker är grundläggande i en demokrati, som att vi är lika mycket värda oavsett var vi kommer ifrån, vilka gudar vi tillber och vem vi har sex med. Men det behövs inte alltid högerpopulistiska partier för att det ska ropas på burkaförbud, stopp för moskéer etc. I Frankrike görs president Sarkozy ansvarig för utvisning av romer. I Danmark står nästan alla partier bakom en allt mer restriktiv flykting- och invandringspolitik.

Det är åsikterna som är det viktiga, inte partierna.  Att utesluta och ändra systemet för att blockera ut ett parti som SD är kontraproduktivt. Det leder bara till att högerpopulisterna kan vinna sympati genom att peka på hur illa behandlade de blivit.

Rådet till andra politiker måste vara att låta SD tala om vad de vill och hjälpa väljarna att förstå konsekvenserna av SD:s politik. Men ännu viktigare är att satsa på att erbjuda politiska alternativ.

Annons