Se mig i föreläsningar och debatter

Innan en bokning kan det kanske kännas bra att se och höra hur jag låter när jag föreläser och debatterar. Här är några exempel som går att hitta på nätet, kanske inte något helt representativt urval. Oftast när jag föreläser är jag helt ensam på scenen. Då blir det mer av en sammanhållen berättelse, jag brukar visa mycket bilder och för resonemang med publiken om frågor i anslutning till det jag berättar.

Den 10 februari 2016 hölls en debatt på Stadsbiblioteket i Stockholm om hur man ska definiera begreppet fascism. Jag och Torbjörn Elensky resonerar med Henrik Arnstad under ledning av bibliotekarien Patrik Schylström. Samtalet var en fortsättning på en debatt som pågått i tidningen Respons.

Den 28 maj 2015 hölls en konferens om våldsbejakande extremism i Karlstad, och jag deltog med ett pass om vänsterautonomas våld. Hela dagen spelades in av SVT Forum. Min föreläsning är den sista för dagen, och jag bör kanske påpeka att jag höll på att bli rejält förkyld vilket märks. Man får klicka på Daniel Norlander, huvudföreläsaren, och sedan klicka på pilen på sidan av videofältet så kommer alla övriga föreläsare vid samma tillfälle.

Studieförbundet Näringsliv Samhälle, SNS, hade en debatt kring europeisk politik inför EU-valet i april 2014. Det finns en ljudfil och min insats kommer efter 22 minuter.

Jag deltog även i en debatt om yttrandefrihet i Kulturhuset 14 februari 2014, mitt inlägg börjar efter 14,45 minuter.

I mars 2013 deltog jag i en diskussion utifrån Bengt Westerbergs utredning (SOU 2012:74)  på IMER Malmö högskola med rubriken ”Att bekämpa främlingsfientlighet och intolerans inom och utom oss själva”. Samtalet mellan mig, Bengt Westerberg och Andreas Johansson Heinö spelades in. Jag börjar prata efter drygt 36 minuter, sedan återkommer jag senare i samtalet. Ljudet är inte jättebra, mikrofonen är lite felplacerad. 

I oktober 2012 föreläste jag för Utrikespolitiska institutet. Föreläsningen spelades in av Utbildningsradion UR Samtiden och kan ses i sin helhet på nätet.

UR Samtiden sände även en föredragsserie mot bakgrund av terrordåden i Norge 2011. Jag och Mats Wingborg medverkar i ett samtal med titeln ”Vi och dom i Europa”. Vi pratar framför allt om den framväxande högerpopulismen men samtalet glider även in på en del annat.

Jag deltog i en paneldebatt som ägde rum en helg i december 2011 på ABF-huset i Stockholm som finns utlagd på sidan för projektet  ”Vems Europa?” (de övriga är Magnus Linton och Mattias Gardell). Scrolla ner en bit på sidan, jag börjar prata första gången cirka en kvart in i samtalet.

Tidigare under hösten 2011 deltog jag i en hel seminariedag anordnad av Axess kring politisk extremism som också sändes i Axess TV. Min insats är med i ett block med titeln ”Utomparlamentarisk politisk extremism del 3”. Jag börjar efter cirka 33 minuter. (Kan numera endast ses om man har Axess Plus.)

Det sista exemplet är en debatt anordnad av Utrikespolitiska föreningen i Uppsala i november 2010. Jag börjar prata efter 4 minuter första gången, men vi bollar i hög grad frågorna mellan varandra.