Global respekt – en utbildning i globalisering

100_0058

Lotta Hellman genomför en övning på Runö 2004. Foto: Anna-Lena Lodenius

2003 fick jag ansvaret att ta över ledningen för Global respekt, ett projekt som bedrevs vid Olof Palmes Internationella Center. Syftet var att öka kunskapen om och engagemanget för internationella frågor inom arbetarrörelsen, i synnerhet i facket och med betoning på de yngre. Vi arbetade framför allt med uppskattade seminarier och kurser där deltagarna fick träna på att öka sin förståelse för globala orättvisor och fundera kring redskap för att åstadkomma förbättringar.

9185343390Projektet finansierades av EU Komissionen, Sida och LO och bestod av seminarier, helgkurser, framställning av olika material etc. Jag fungerade som redaktör för ett studiematerial som ursprungligen både fanns på webben och i form av en tryckt pocketbok. Vi producerade även en engelsk version av boken och webbkursen och höll ett seminarium i Bryssel med sikte på opinionsbildare i frågor som rör rättigheter i arbetslivet.

9186743244I synnerhet pocketboken blev snabbt en succé, och den har tryckts i flera upplagor och har även reviderats vid flera tillfällen. Den första upplagan kom 2004 och den trycktes 2 gånger. 2006 var det dags för en ny upplaga som bland annat innehöll nya texter om den så kallade Laval-affären och den nya arbetsmarknaden. Efter ytterligare några år önskade sig Palmecentret en kraftigt omarbetad version som jag och Mats Wingborg, som även skrivit för de tidigare böckerna, fick ansvara för. Den senaste upplagan av Global respekt kom ut 2013 och innehåller helt nya avsnitt om bland annat miljö och främlingsfientlighet.

100288022016 kom så slutligen en översättning till arabiska. Jag är inte helt säker på var den går att köpa eller låna, men den finns upptagen i Kungliga Bibliotekets Libris och tycks finnas på ytterligare minst fyra bibliotek

Annons