Migrantarbetare

2008 kom jag och Mats Wingborg med en bok som berättade om migrantarbetare i världen, Europa och Sverige. Vi försökte beskriva situationen för de allt fler som flyttar från sina hemländer för att skaffa sig bättre villkor i någon annan del av världen.

Boken riktar sig till alla som har ett intresse för frågorna men kanske speciellt till fackföreningsrörelsen.

Beställare var Olof Palmes Internationella Center. 2010 gjorde vi ett studiematerial som uppdaterar boken och som gör att den även kan användas för studiecirklar. Materialet  en del ny information förutom studiefrågor och övningar av olika slag.

Boken kan beställas från Premiss förlag.

Läs recension på Kulturbloggen. I samband med att boken släpptes hölls flera seminarium, se referat, ytterligare ett finns här. Se även detta inlägg på min gamla blogg.

Annons