Världsbiten – globala utmaningar för ABF

”Världsbiten” heter ett studiematerial som jag tagit fram för ABF. Det ingår i satsningen ”Globalkoll”. Materialet innehåller en rad globala utmaningar, fakta kring dessa och hur de kan tacklas. Materialet togs fram under 2012:

Här är de utmaningar som ingår i materialet:

1) Hur klarar vi klimatkrisen?

2) Hur får vi en hållbar utveckling?

3) Hur kan vi minska fattigdomen?

4) Hur kan vi se till att alla får utbildning?

5) Hur klarar vi den globala ekonomin?

6) Hur skapar vi en jämställd värld?

7) Hur stärker vi barnens rättigheter?

8) Hur stoppar vi sjukdomsepidemier som hiv/aids?

9) Hur stärker vi migrantarbetarnas rättigheter?

10) Hur får vi fred på jorden?

11) Hur stärker vi motkrafterna?

Materialet kan även hämtas här: Världsbiten Globala utmaningar.

Annons