Kommande bok om Sveriges första nazistledare

En värmländsk Hitler. Birger Furugård och de första svenska nazisterna

I september kommer en bok som jag arbetat med länge som handlar om de första svenska nazisterna. I centrum står Birger Furugård och i viss mån hans bröder med rötter i trakterna av Årjäng i östra Värmland. De kom tidigt i kontakt med nazismen i Tyskland vilket ledde till att Sverige fick det första nazistpartiet utanför den tyskspråkiga världen.

Birger Furugård var en problematisk individ med många tillkortakommanden på det privata planet. Det präglade hans möjligheter att leda ett politiskt parti till framgång. Men hans svaghet gjorde honom också älskad av sina sympatisörer.

Boken väjer inte för de mänskliga dimensionerna i Birger Furugårds öde, och den berättar också om kretsen av märkliga individer som omgav den första svenska nazistledaren. Av särskilt intresse är hans kontakter med Nazityskland och de höga ledarna där som han träffade på ett tidigt stadium. Genom åren kom han att turnera och föreläsa med många av dem och han brevväxlade med framför allt Himmler. Förlaget är Historiska Media: En värmländsk Hitler – Birger Furugård och de första svenska nazisterna.