NYTT: Ny bild av de svenska IS-resenärerna

I slutet av februari 2023 presenterade DOKU en rapport som vi arbetat med i flera år om de som reste till Syrien för att strida för IS och andra jihadistgrupper från början till mitten av 2010-talet. I fokus står 71 resenärer som reste från Göteborgsområdet, varav 19 kvinnor. Vi hade tagit fram offentliga data på samtliga samt tittat på deras inbördes relationer. Arbetet genomfördes i samarbete med Segerstedtinstitutet.

Min del var framför allt att ta fram ett underlag för sociogram och de visade att de som reste ofta ofta var familj eller släkt och att många hade gått i samma skolor. Just den delen av undersökningen visar på i hur hög grad radikalisering är en social process. Individen påverkas självklart av de som står närmast och i det här fallet har det fått vådliga följder. Många kom senare att begå fruktansvärda brott tillsammans. Som syns i sociogrammet finns ett kluster kring en skola (som jag kan avslöja ligger i Bergsjön) där många gått som senare agerade gemensamt i Syrien. Men som synes finns också andra små kluster och grupperingar av familjemedlemmar.

Utöver dessa mer uppenbara relationer finns det förstås starka vänskapsband och individer som fungerar som nav där de knutit andra kring sig. I realiteten är alltså nystanet av relationer ännu tätare. Jag har försökt titta på de få som hamnat helt utanför och min teori är att en del av dessa radikaliserats i ett annat land. Nästan 62 procent av de som reste är födda i ett annat land och vissa har även bott i andra länder på senare år, även om de befann sig i Göteborg perioden innan resan till Syrien vilket var utgångspunkten för undersökningen. (Några inivider tycks t ex av och till ha befunnit sig i London.)

Medelåldern bland IS-resenärer har tidigare sagts vara relativt hög, närmare 30 år. Men det beror på att några äldre individer drar upp genomsnittet. Tittar man i stället på medianåldern för första resan var den bara 23 år. Det finns, som tidigare sagts, en stark dominans för de som vuxit upp i utanförskapsområden. Det mest framträdande området i undersökningen är Bergsjön. Många har också bott och gått i skola i Biskopsgården och skolresultaten är påfallande dåliga. Rapporten är en fingervisning om vilken krutdurk som finns i de här områdena.

Detta sociogram skapades utifrån data i min och Magnus Sandelins undersöknng av radikala jihadister som reste till Syrien från Göteborgsområdet.

Mer statistik och information om undersökningen hittar ni på Dokus hemsida.

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844, bankgiro: 5310-8924.

Annons