Putin och Europas högerpopulister

Putin har haft många vänner bland Europas högerpopulister, men efter attacken på Ukraina och det pågående kriget har allt fler valt att vända honom ryggen. Det här skrev jag om i en rapport för Palmecentret som publicerades i juni 2022: ”Frihet under attack – Putin och de europeiska högerpopulisterna”.

Jag har försökt jag ringa in vilka motiv som Putin har för att söka stöd bland högerpopulistiska partier och vilka partier som kan räknas till vänkretsen. Jag berättar också lite om vilka metoder som använts och hur umgänget sett ut.

Avslutningsvis går jag igenom ett antal länder och partier och försöker beskriva hur relationerna både sett ut och hur de ser ut idag. Det finns flera europeiska länder där man av historiska skäl har en komplicerad relation till Ryssland, till exempel Finland. Sannfinländarna har följdriktigt inte utmärkt sig genom att vara något påtagligt Putin-vänligt parti.

Länderna i östeuropa har också ofta en komplicerad relation till stormakten i regionen. Tjeckien har länge betraktats som det mest Putin-skeptiska landet efter USA. Men stödet för den ryska regimen skär rakt genom det forna östblocket. Putin har en av sina varmaste supportrar i den ungerske ledaren Orbán och hans parti Fidez medan polska Lag och rättvisa, som ofta jämförs med Fidez och som driver en likartad politik som mött kritik för kränkningar av mänskliga rättigheter, ställt sig helhjärtat på Ukrainas sida. Polen har också kritiserat Ungern för en alltför välvillig inställning till Ryssland.

Annons