Hur uppstår och sprids främlingsfientlighet?

Jag deltog i veckan i ett webbsänt panelsamtal arrangerat av Delegationen för migrationsstudier, Delmi. Utgångspunkten var policypapper från två forskningsprojekt som fått stöd av Vetenskapsrådet. Den första är inriktad på att belysa hur rasistiska och främlingsfientliga föreställningar formas och sprids i den svenska offentlighten via sociala medier och webbsajter, ledare och folkvalda politiker. Den andra handlar om hur uppfattade hot påverkar främlingsfientlighet och spänningar i olika grupper i samhället.

Forskarna Mattias Ekman, docent i Media och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet och Emma A Renström, docent i psykologi vid Göteborgs delgav först en del slutsatser från sin forskning. Därefter samtalade Nazar Akrami, forskare och universitetslektor vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet, Heléne Lööw, docent i historia vid Uppsala universitet och ledamot i Center mot våldsbejakande extremisms expertgrupp samt jag själv.

Efter debatten har Ivar Arpi och Per Gudmundson hävdat att Mattias Ekman stämplat dem som rasister i sin rapport utifrån vad de anser är lösryckta citat. Ekman skriver att han menar att rasism normaliseras av att etablerade aktörer på ledarplats och folkvalda politiker tar över vissa argument, men det var ingenting som kom upp i vårt samtal. Jag menar nog att det kan ligga något i detta på ett generellt plan, men har inte gått in i varje artikel för att se om det verkar som att någon text bedömts felaktigt.

Jag hade framför allt synpunkter på den andra rapporten som jag tyckte hade en viss slagsida åt biologism när det fördes resonemang kring vilka personlighetstyper som tenderar att anamma främlingsfientliga värderingar. Jag försökte i stället peka på hur en pågående förändring av synen på politik och politiska partier påverkar individerna. Jag ställde mig frågande till att det inte hänvisades till den omfattande forskningen kring den växande högerpopulismen där man ju bland annat studerat just väljarna och deras bevekelsegrunder. Invandringsfrågan är ju helt central för de flesta av dessa partier och de har fått en stark ställning i många länder, t ex är SD det populäraste partiet bland svenska män.

Populister odlar tanken att den väsentliga konfliktlinjen i samhället går mellan eliten och folket, det måste inte handlar om en konservativ auktoritär retorik. Vi ser numera allt oftare hur en motrörelse bestående av disparata grupper (högerextremister, vaccinmotståndare, new age etc) låter sig förenas i ett gemensamt avståndstagande till ”PK-eliten” och i ett konspirationstänkande som gör dem faktaresistena och svåra att påverka. Det här är alltså något som svårligen går att lösa med standardförslagen om mer utbildning och värdegrundsarbete.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , | 3 kommentarer

En värmländsk Hitler – en kommande bok om de första svenska nazisterna

I september kommer min bok om Birger Furugård och de första svenska nazisterna ut på Historiska Media. Jag har arbetat med den i flera år. Mycket har skrivits om svensk nazism, även under den här äldre perioden. Men det finns få verk som berättar om människorna och rörelsen på ett mer ingående sätt. Boken bygger på en omfattande research i arkiven både i Sverige och Tyskland.

Birger Furugård var en person med stora privata problem vilket präglade hans ledarstil. Kanske hade den svenska nazismen haft större chanser till ett genombrott med en annan typ av ledare. Samtidigt fanns det något attraktivt i hans ofullkomlighet som skapade starka band av lojalitet mellan ledaren och hans följare.

I min bok väjer jag inte för att visa upp Birger Furugård med hans fel och brister och jag presenterar också de ofta märkliga individer som han omgav sig med. Genom närläsning av mängder av brev som finns bevarade i arkiven kan jag berätta mycket om hur relationerna såg ut mellan dessa människor.

Av ett särskilt intresse är Birger Furugårds täta kontakter med ledarskapet i det tyska nazistpartiet. Han reste många gånger på talarturnéer i Tyskland och brevväxlade med framför allt Himmler. Jag visar hur NSDAP på olika sätt försökte kontrollera vad som hände i den svenska naziströrelsen och hur de ansträngde sig för att informera sig även på detaljnivå kring vad som hände.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | 10 kommentarer

En välkommen bok om radikalisering

Radikalisering - 9789144137803 | Studentlitteratur

Psykologen Håkan Järvå har gått i närkamp med frågor kring sekter och radikalisering i många år, alltifrån de första egna drabbande erfarenheterna av Scientologerna till en av myndigheter och organisationer ofta anlitad expert. Sina kunskaper har han tidigare även delgett i böckerna ”Sektsjuka” (2009) och ”Påverkan och manipulation” (2013). Hans senaste bok heter ”Radikalisering – vägar in och ut ur extremism och fundamentalism” och kom nyligen ut på Studentlitteratur. Jag recenserar den på Dokus hemsida.

Boken beskriver hur radikalisering i hög grad är en språklig process där handlingar som annars hade varit omöjliga ges en ny inramning. Järvå förklarar hur det går till när beslut, som vanligen baseras på personliga erfarenheter och känslor, börjar styras av den uppsättning normer och regler som sekten bistått med. Vägen ut handlar mycket om att återfå tron på sin egen förmåga att tänka och agera. 

Det blir som så ofta väldigt mycket fokus på sårbara individer, sekter består förstås av olika slags individer med olika kapacitet och självbild. Men det är säkert en riktig bedömning eftersom det främst är den här utsatta gruppen som kommer i kontakt med socialtjänsten och där det också finns störst möjligheter att påverka. Råden baserar sig på forskningsläget och är inte helt lätta att följa. Det handlar i hög grad om att verka på ett icke fördömande sätt och inse att åsikter och värderingar spelar liten roll både för inträdet i sekten och när någon lämnar den. När individen förmåtts att lämna sekten däremot kan åsikter förändras som en konsekvens av detta,

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar