Dilemmat med nazister i en demokrati

Närvaron av nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, i Almedalen i år sätter fingret på en omdiskuterad fråga: hur hanterar vi en våldsbejakande antidemokratisk organisation inom demokratins ramar? Frågan aktualiseras även av att NMR fått tillstånd att propagera öppet i Ludvika fram till valet, enligt DN.

Det råder ingen tvekan om att NMR har medlemmar som uppträder ytterst hotfullt och dessutom attackerat människor fysiskt under Almedalsveckan, att döma av medierapporteringen (jag var inte själv där i år). Men hur kan de stoppas? Det är inte så enkelt som att polisen på förhand kan stänga av en organisation, som vissa kräver. Anledningarna är flera:

  1. Vi dömer ingen på förhand. Det är efter att brottet har begåtts som polisen ingriper, eller om det är möjligt att avbryta ett pågående brott.
  2. Vi har individuellt straffansvar, och en organisation kan i Sverige inte förbjudas. Det betyder att var och en står för sina egna handlingar. Att vissa i organisationen t ex misshandlat och hotat är inte skäl nog för att neka andra personer i organisationen att bruka sina demokratiska fri- och rättigheter.
  3. Nazister kan inte nekas tillstånd att ordna offentliga möten där de säger sin mening offentligt, som nu i Ludvika. Å andra sidan kan de då uttrycka åsikter som bedöms vara t ex hets mot folkgrupp eller uppvigling, brott som de kan anmälas och åtalas för (och chansen att de fälls ökar ju förstås om brotten dokumenterats).

Allt detta är självklart oerhört besvärligt. För med viss rätt kan man ju anta att medlemmar i NMR kommer att bete sig på ett visst sätt och framföra åsikter som upplevs som kränkande.

Vi ska bemöta odemokratiska åsikter med samtal enligt den modell som förespråkas i Sverige. Det fungerar säkert för vissa former av villfarelser. Men det går inte att diskutera med nazister, det finns inget ”å ena sidan och å andra sidan” när det gäller den vita rasens biologiska överlägsenhet eller om Förintelsen ägt rum. Så vad göra?

Vad polisen möjligen kan göra, och kanske oftare än vad som sker, är att hänvisa till ordningsstörningar och neka tillstånd. Det handlar i så fall om den lokala ordningsstadgan, inte om lagstiftning. Det borde gå att slå fast att NMR inte borde få tillträde till det offentliga rummet ibland, just för att det är förenat med sådana risker för trygghet, ordning och säkerhet för gemene man.

Vi kan förstås införa ett organisationsförbud som vissa kräver, nu senast S-ministern Morgan Johansson (DN). Den frågan har dock utretts många gånger vid det här laget, och varje gång med samma resultat: Det får små effekter, och försvårar dessutom på vissa sätt hanteringen av dessa grupper. Vi kan t ex se hur sällan förbudet används i Tyskland och hur partier som NDP opererar obehindrat. De få organisationer som förbjuds, i regel små och obetydliga, går oftast under jorden och blir svårare att kontrollera. Nazistgrupper lär sig stt lägga sig på rätt sida om gränsen och undviker åtgärder och ingripanden.

Jag tror dessutom att man ska vara väldigt försiktig med att skärpa lagarna på ett sätt som riskerar att drabba många grupper som de flesta inte anser utgör något hot. Lagarna måste vara lika för alla

Det borde gå att hitta bättre vägar att begränsa den som agerar med våld och hot i offentligheten. Dessutom borde vi se allvarligare på sådant som hot offentligvalda och ingripande i rättsprocesser genom påverkan av vittnen med hot etc, alltså sådant som kan minska det demokratiska utrymmet för deras motståndare.

Avslutningsvis vill jag ändå varna för att påstå att vi lever i en särskilt utsatt situation. NMR ställer upp i valet på fyra platser, och är påtagligt närvarande bara i begränsade delar av landet. Förra valet ställde snarlika Svenskarnas parti upp på 40 platser, demonstrerade och höll torgmöten över hela landet. De fick 5 000 röster – ganska mycket men försvinnande lite i hela Sverige jämfört med andra partier – och kom inte in i en enda kommun. Därefter lade de ner. Jag har svårt att tro att NMR ens kommer att matcha Svenskarnas partis valresultat. Vi ska inte utlysa någon slags undantagstillstånd och frångå viktiga rättsprinciper enbart på grundval av att NMR existerar.

NMR är främst ett polisiärt problem, inte ett politiskt. Hur jag än vänder på detta blir min slutsats att det effektivaste trots allt är att hitta bättre sätt för polisen att kunna göra sitt jobb, och på så sätt begränsa NMR:s framfart.

Polisen gör säkert oftast så gott de kan, det är min erfarenhet. Däremot saknar de ibland kunskap, i synnerhet på lokal nivå, eller är för få för att kontrollera en situation som då kan gå över styr. Men det finns nationella insatsstyrkan, dialogpolisen och andra som vid det här laget har mycket kunskap om allmänna sammankomster, politiskt våld och extremistgrupper. Våld uppstår oftast just när polisen inte förmått att utföra sitt jobb på det sätt som var tänkt.

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , | 2 kommentarer

Livstids fängelse för tyska nazisten Beate Zschäpe

Den tyska nazisten Beate Zschäpe har i dag av domstolen i München dömts till livstids fängelse för medlemskap i terrororganisation (NSU), delaktighet i 10 mord, mordförsök och inblandning i en rad andra brott. Zschäpe döms dessutom för  en anlagd brand i gruppens bostad i staden Zwickau som skedde efter att gruppen avslöjats, och de två männen i gruppen tagit sina liv.

Under rättegången, som är en av de största i tysk efterkrigshistoria, har Zschäpe försökt lägga skulden på de två männen, Uwe Mundlos och Uwe Böhnhardt, som hon levde med i tretton år på olika adresser och under olika namn. Men domstolen ansåg uppenbarligen att hennes delaktighet gick att styrka. (Rättegången har pågått i fem år, det har varit mer än 430 rättegångsdagar och flera hundra vittnen har varit kallade.)

Dom har också fallit mot fyra medåtalade: André Eminger, gruppens förmodligen närmaste vän på senare år, dömdes till 2 år och 6 månaders fängelse för stöd till en terroristgrupp. Holger Gerlach, som kände trion redan under uppväxten i hemstaden Jena, dömdes också till tre års fängelse för att ha stött NSU.

Även Ralf Wohlleben, är en gammal vän till trion som även varit medlem i det nationella nazistpartiet NDP, dömdes till tio års fängelse. Han ansågs även ha varit inblandad i nio av morden genom att bl a ha försett gruppen med det vapen som användes vid morden. Wohlleben hade länge en funktion som kontaktperson mellan gruppen och omvärlden, och mobiliserade också vissa stödinsatser för dem, framför allt i början av tiden på flykt. Men efter att gruppen inlett en karriär med många väpnade rån minskade det ekonomiska beroendet av att andra nazister.

Även en yngre man dömdes till ungdomsfängelse i tre år för inblandning i morden.

Mer information meddelas i samband med en presskonferens klockan 12 idag.

Vill också rekommendera min senaste bok ”Vi måste förbereda oss på död – i huvudet på en terrorist” som innehåller ett omfattande kapitel om Beate Zschäpe och den nazistgrupp som hon var en del av. Den följer henne ända från uppväxten i Jena genom åren på flykt fram till rättegången.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Dom mot tysk nazistcell väntas idag

zschaepe118__v-videowebl684687Idag väntas domen i det gigantiska målet mot den tyska nazistgruppen NSU som bl a genomförde mord, framför allt på invandrare, och väpnade rån. Det finns ett helt kapitel om dem i min senaste bok ”Vi måste förbereda oss på död – i huvudet på en terrorist” som fokuserar på den sista överlevande Beate Zschäpe, de två männen som hon levde med och som genomförde brotten dog vid en polisinsats 2011. Domstolen har försökt ta ställning till hennes delaktighet, och dessutom har några i gruppens närmaste krets stått åtalade för medhjälp till brott.

Målet har blivit omdiskuterat bl a eftersom gruppen levde under jord, men ändå ganska öppet, i så.många år utan att avslöjas. Det finns också mycket som talar för att vissa inom säkerhetspolisen hade kännedom om gruppen utan att den avslöjades. Orsaken ska bl a ha varit den rika förekomsten av rapportörer i nazistmiljön som stod i direkt kontakt med polisen och som skulle skyddas. Men det spelade också en stor roll att polisen inte lade ihop brotten och såg ett samband utan så länge trodde att det handlade om uppgörelser inom invandrarmiljöer (offren var framför allt invandrare med turkisk bakgrund, men dessutom dödades en polis).

När jag skrev min text tyckte jag att var intressant att fundera över hur Beate Zschäpe hamnade här och vilken hennes roll var. Hon deltog ju inte, vad man vet, mer direkt i brotten. Men hon skapade ett sammanhang, en familj och en normalitet för männen som säkert var en förutsättning för gruppens existens. Hon måste dessutom ha känt till mycket av det som männen gjorde. De ska bli intressant att se hur domstolen dömer henne. Hon överlämnade sig frivilligt 2011 och har varit frihetsberövad sedan dess, rättegången har pågått sedan 2013.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | 2 kommentarer