Kommunalarna och globaliseringen

”Kommunals medlemmar och den globala utmaningen” heter en rapport som jag skrivit för fackförbundet Kommunal, och som presenterades i samband med kongressen och hundraårsjubileet 2010. Det är en brett upplagd studie som tar upp bland annat gränsöverskridande arbetsgivare (som riskkapitalbolag inom främst vårdsektorn), gränsöverskridande arbetskraft (till exempel lantarbetare och bärplockare) och vilka effekter det globala kapitalet har på offentlig sektor. Hela rapporten går att ladda ner som pdf.

Våren 2011 kom även ett studiematerial baserat på rapporten som jag tog fram tillsammans med Märit Rönnols. Det kan beskrivas som en förkortad version av texten som fokuserar på de viktigaste frågorna som Kommunal har att hantera. Dessutom lade vi till en del övningar och diskussionsfrågor.

Annons