Antifeministerna – SD och jämställdhetspolitiken

webb-rap-sd-antifeministerna-ver3-1-215x3001I mitten av augusti 2018 presenterade jag en rapport för tankesmedjan Arena Idé om Sverigedemokraternas syn på jämställdhet. Den går att ladda ner i sin helhet här: Antifeministerna – SD och jämställdheten.

Rapporten är på 36 sidor, så här ser slutordet ut:

”SD:s flirt med kvinnliga väljare gör det viktigare än någonsin att lyfta fram SD:s antifeministiska agenda. SD ifrågasätter både att det skulle finnas strukturella skillnader mellan hur villkoren ser ut för kvinnor och män t ex på arbetsmarknaden och att det behövs jämställdhetspolitiska åtgärder för att utjämna dessa orättvisor. SD tycker inte heller att politiken ska försöka påverka familjer att bli mer jämställda.

Några exempel på detta är att SD vill återinföra sambeskattningen, återinföra och utöka vårdnadsbidraget, ta bort ”pappamånaderna” i föräldraförsäkringen och på olika sätt vrida klockan tillbaks klockan till en tid då män och kvinnor var mindre jämställda. Det sker under täckmantel av att det handlar om valfrihet. Så har den konservativa högern ofta motiverat den här typen av åtgärder, och SD är det mest konservativa och antifeministiska av alla svenska partier.

SD kämpar dessutom mot åtgärder som kvotering, pedagogik och forskning med fokus på genus och olika former av jämställdhetsbonusar. Partiets uppfattning är att det finns en naturlig ordning där män och kvinnor har olika förutsättningar och också bör uppmuntras att förbli just olika, snarare än jämlika. Man anser därför att politiken inte ska ingripa och försöka skapa mer jämlika villkor.”

Det är viktigt att sprida kännedom om detta till så väl kvinnor som män. Populistiska partier på högerkanten är det sämsta valet för alla som längtar efter lika lön oavsett kön, bättre arbetsvillkor i kvinnligt dominerade sektorer av arbetsmarknaden och mindre könsdiskriminering i samhället som helhet.

Rapporten släpptes i samband med ett seminarium på ABF-huset i Stockholm där min presentation följdes av en paneldebatt. Hela seminariet kan ses på Arena Idés Facebooksida.

 

Annons