Moderatorsuppdrag

Jag har en lång erfarenhet av att agera moderator vid olika konferenser och seminarier. Min målsättning är att vara en aktiv moderator som sammanfattar, ställer relevanta frågor och får igång publiken, samtidigt som jag försöker skapa en god stämning. Jag har framför allt hållit i konferenser och debatter som rör de ämnen som jag själv arbetar med och föreläser om (se flik för mina föreläsningar). Men ibland modererar jag även debatter som rör andra ämnen. Kom gärna med förslag, jag tycker det är spännande att sätta mig in i nya frågor.

Några exempel på tidigare uppdragsgivare som anlitat mig för den här typen av uppdrag:

  • Kommuner och länsstyrelser.
  • Myndigheter som Forum för Levande Historia, Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Centrum mot våldsbejakande extremism.
  • Organisationer som arbetar med demokrati, mänskliga rättigheter, antirasism och globala frågor.
  • Intresseorganisationer, politiska partier och fackförbund.
  • Studieförbund.

Här är några exempel som finns på nätet – allt jag gör filmas förstås inte, och i den mån konferenserna livesänds ligger de inte alltid kvar efteråt:

I december 2019 modererade jag en heldagskonferens för Forum för Levande historia som ligger i sin helhet på deras hemsida.

forum

Jag fungerade som moderator var vid Lärarförbundets Skolledarkonvent i mars 2016.

Annons