Moderatorsuppdrag

Jag har en lång erfarenhet av att agera moderator vid olika konferenser och seminarier. Min målsättning är att vara en aktiv moderator som sammanfattar, ställer relevanta frågor och får igång publiken samtidigt som jag försöker skapa en god stämning. Jag har framför allt varit hållit i konferenser och debatter som rör de ämnen som jag själv arbetar med och föreläser om (se flik för mina föreläsningar). Men ibland modererar jag även debatter som rör andra ämnen. Kom gärna med förslag, jag tycker det är spännande att sätta mig in i nya frågor.

I september 2017 modererade jag ett samtal kring en utvärdering av de så kallade kunskapshusen som initierats av Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Några exempel på tidigare uppdragsgivare som anlitat mig för den här typen av uppdrag:

  • Kommuner och länsstyrelser
  • Myndigheter som Forum för Levande Historia och Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor samt flera museer.
  • Mängder av konferenser och seminarier för olika organisationer, framför allt sådana som arbetar med demokrati, mänskliga rättigheter och antirasism.
  • Politiska partier och fackförbund.
  • Studieförbund.

Ett tidigare exempel på när jag fungerat som moderator var vid Lärarförbundets Skolledarkonvent i mars 2016.

Annonser