Moderatorsuppdrag

Jag har en lång erfarenhet av att agera moderator vid olika konferenser och seminarier. Min målsättning är att vara en aktiv moderator som sammanfattar, ställer relevanta frågor och får igång publiken samtidigt som jag försöker skapa en god stämning. Jag har framför allt varit hållit i konferenser och debatter som rör de ämnen som jag själv arbetar med och föreläser om (se flik för mina föreläsningar). Men ibland modererar jag även debatter som rör andra ämnen. Kom gärna med förslag, jag tycker det är spännande att sätta mig in i nya frågor.

I oktober 2016 är jag moderator för en beredskapsdag i Kalmar som bland annat handlar om politisk och religiös radikalisering. Under våren 2016 höll jag i seminarier på Göteborgs filmfestival (Teaterförbundets filmavdelning), Lärarförbundet (stor konferens i början av mars) och vid två tillfällen SIOS, Samarbersorgan för etniska organisationer i Sverige, bl a vid deras antirasistiska mässa i juni.

Några exempel på tidigare uppdragsgivare som anlitat mig för den här typen av uppdrag:

 • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
 • Delegationen för romska frågor
 • Forum för Levande Historia
 • Olof Palmes Internationella Center
 • Länsstyrelsen i Stockholm
 • Demokratiinstitutet
 • DemokratiAkademin
 • Studieförbundet Näringsliv Samhälle, SNS
 • Statens historiska museum
 • Författarförbundet
 • Ungdomsstyrelsen (nuvarande Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor)

Här kommer utdrag ur Lärarförbundets Skolledarkonvent i mars 2016 där jag var moderator.

 

Jag höll bland annat i ett öppningsprogram samt en prisutdelning i samband med Mänskliga rättigheter-dagarna i Kulturhuset i Stockholm november 2011. Delar av programmet från dessa dagar finns på UR Samtiden, bland annat just det inledande seminariet med Barbara Hendricks, som i det här sammanhanget representerar UNHCR, Liz Fekete, Institute of Race Relations i London samt Fateh Azzam baserad vid FN:s Mellanösternkontor i Beirut och fokuserad just på mänskliga rättigheter. Lite pinsamt att de presenterar mig så mångordigt, det är ju panelen som är det viktiga. Men titta gärna på samtalet, tre utomordentligt intressanta personer.

http://www.ur.se/Produkter/167364-UR-Samtiden-Manskliga-rattigheter-dagarna-Panelsamtal#start=1&stop=29

Här kommer en debatt som jag modererade vid Mänskliga rättighetsdagarna i november 2014 i Umeå med Soraya Post, Brian Palmer, Kitty Kurth Lampe, Kevin Lampe och Anette Pettersson  under rubriken ”Why Hate?”. Seminariet är på engelska.

Annonser