Facket mest något för medelklassen?

Facket håller på att bli en medeklassangelägenhet, konstaterar Devrim Mavi i Dagens Arena. Apropå förra veckan siffror på stort tapp av medlemmar i LO-förbunden. Men akademikerfacket Sacos medlemmar stannar kvar. Devrim Mavi anser att LO inte bara bör ge den borgerliga regeringen skulden, och att anledningen inte bara är försämringen av A-kassan. Det är nya tider, människor vill se en kämpande fackförening och facket har alldeles för länge gått sida vid sida med sossarna och makten.

Jag kan se även andra skäl, som att arbetsmarknaden har förändrats. Människor har inte längre trygga anställningar utan tillfälliga projekt, timanställningar, har flera uppdragsgivare etc. Människor byter ofta jobb och identifierar sig inte med en enda arbetsplats. Det är inte heller säkert att man automatiskt ser motsättningen mellan arbetgivare och anställd i en värld där företagen är mindre och avstånden mellan människor kortare. Vilket visats t ex i striden om kollektivavtal på en salladsbar. En enstaka anställd upplever sig ofta nära chefen eftersom båda är beroende av ett bra resultat, facket upplevs mer främmande. Det är inte förrän problemen uppstår, om en lön inte betalas ut etc, som behovet av stöd utifrån blir påtagligt.

Samtidigt har förstås Devrim rätt i att det som händer nu försvagar arbetarklassen totalt sett. Och att detta är ett politiskt problem som försämrar den politiska mobiliseringen av arbetarklassen. Att ha stöd från facket får inte bli en klassmarkör. Facket startades för att ge stöd åt de mest utsatta och det borde fortfarande vara fackets viktigaste funktion. Många av de branscher där det förekommer mest fiffel och svartjobb, och där arbetskraften exloateras hårdast, finns just inom LO-området, t ex städbranschen, hotell- och restaurang, byggbranschen och taxi.

Andra länkar:
Dagens Nyheter, Bloggen Bent, Eva Westerberg,

Om annalenalod

Journalist och författare med fokus på högerpopulism och politiskt och religiöst våld och extremism, både på höger- och vänsterkanten samt islamism.
Detta inlägg publicerades i Dagens Arena, Devrim Mavi, facket, LO. Bokmärk permalänken.

32 kommentarer till Facket mest något för medelklassen?

 1. Anonymous skriver:

  ang terminologi, okej visst.

 2. Anonymous skriver:

  en ekonomisk skillnad mellan arbetstagare i öst, och arbetstagare i väst behöver inte automatiskt leda till en slitning. skillnaderna går att jämna ut genom att ta från kapitaliser i väst och öst. jag ställer mig inte oförstående till att arbetare i väst måste tvingas backa, så är det säkert, men det är en självpåtagen uppgift när arbetare i väst vet att de själva bestämmer över sitt samhälle. huruvida företag lågpriskonkurrerar eller ej är en ickefråga för mig eftersom den är för fundamental inom kapitalismen. ett verkligt enande mellan öst och väst hade varit en gemensam kamp mot kapitalismen.

 3. Anonymous skriver:

  Sedan bara en liten anmärkning ifråga om terminologi. Europarådet heter den mellanstatliga institution som vakar över mänskliga rättigheter i Europa. Man brukar skriva ministerrådet när man talar om Europeiska unionens råd.

 4. Anonymous skriver:

  ”Den utveckling som sker är bra men ska inte ske på bekostnad av de arbetare som bor i väst. Den får gärna ske på bekostnad av – gissa? de rika här och de rika där.”Som sagt, den förment solidariska arbetarrörelsen är inget annat än inskränkt och osolidarisk. De avgrundsdjupa skillnader som råder i ekonomisk standard mellan väst och östeuropa leder ofrånkomligen till viss press på oss i väst. Företagen kan vilja investera i länder med lägre lönekostnader osv. Detta får man dock acceptera genom att ha för ögonen det större perspektivet. Levnadsförhållandena för arbetstagare inom EU förbättras nu kraftigt. Jag tycker att jämförelsen med Tysklands enande är tänkvärd. Även denna process var kostsam för västtyskarna kortsiktigt. Men där ansåg man att kortsiktig smärta var att föredra framför en mer långsiktig splittring. På samma vis är det idag i förhållandet mellan väst och öst. Det leder till vissa slitningar och problem för oss i västeuropa att låta östeuropeerna att konkurrera, resa fritt och annat inom Europa. Detta är kanhända smärtsamt för en del kortsiktigt. Men långsiktigt måste man ju inse att ett politiskt och ekonomiskt stabilt, mer jämlikt, Europa är vad vi bör sträva efter. Redan nu har utvecklingen nått ganska långt vilket minskar friktionsytorna mellan öst och väst.

 5. Anonymous skriver:

  alltså: parlamentet är maktlöst i förhållande till europarådet – eg-domstolen har för mycket och ger sig själv genom extensiv lagtolkning- för mycket makt. De tillämpar lagar extensivt (dvs vad domstolen tolkar att exempelvis ett föredrag ska betyda), vilket innebär att den tolkar in exempelvis den svenska skatterätten som underordnad det europeiska ”samarbetet”, trots att skatteregler är nationella och direkt undantagna eu:s kompetens.det jag sade om subsidiaritetsprincipen handlar om att flytta makt från EU till de nationella parlamenten. Jag är inte för att bara flytta runt makt mellan de olika institutionerna, jag vill ta bort makt från samtliga. Inom EU projektet tycker jag att parlamentet är den mest demokratiska institutionen.Det ville sig så olyckligt att jag pratade om olika demokratiska problem inom EU samtidigt som jag pratade om att jag vill att Sverige ska gå ur. Skulle EU reformeras skulle jag kanske bli en förespråkare.Den utveckling som sker är bra men ska inte ske på bekostnad av de arbetare som bor i väst. Den får gärna ske på bekostnad av – gissa? de rika här och de rika där.

 6. Anonymous skriver:

  ”sedan har vi också det lilla kruxet att EU-parlamentet är rätt maktlöst, och dessutom tillämpas inte subsidiaritetsprincipen särskilt bra.”Du verkar vara en ytterst förvirrad människa. Först börjar du gnälla om att EG-domstolen har för mycket att bestämma om och att subsidaritetsprincipen, alltså att beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå, inte tillämpas. Samtidigt klagar du på att parlamentet har för lite inflytande.Tycker du slår kringelikrok på dig själv. Dagens ordning bygger på att det direktvalda parlamentets inflytande balanseras av att ministrar från de olika medlemsländerna har inflytande över lagstiftningsprocessen. Om du tycker EG-domstolen har för mycket makt, denna inskränker sig till att tolka gemenskapsrätten, så kan jag inte förstå hur du kan vilja ge parlamentet större inflytande.Detta skulle innebära att EU-parlamentet i vilket Sverige bara har ett fåtal ledamöter och som domineras av parlamentariker från de stora länderna skulle få större inflytande på bekostnad av nationella parlament. Knappast i linje med ditt tal om att slå vakt om subsidaritetsprincipen.Sedan vet jag inte vad du menar med nyliberalism. Det är väl de fyra friheterna som du åsyftar med nyliberala dogmer. Nu är det emellertid så att det är nödvändigt med denna typ av politik för att åstadkomma ekonomisk integration. Det innebär givetvis att friktion uppstår i vissa avseenden som detta med låglönekonkurrens osv. Detta är ju dock just ett exempel på vänsterns oerhört inskränkt provinsiella perspektiv. Det sker en remarkabel ekonomisk utveckling i de ex-kommunistiska staterna. Detta beror i hög grad på att dessa kan dra nytta av den gemensama inre marknaden. Jag kan inte förstå hur den svenska vänstern som talar om internationell solidaritet jämnt och ständigt sätter svenska löntagares kortsiktiga intressen framför en betydligt mer angelägen ekonomisk utvecklingsprocess av de ex-kommunistiska staterna.Situationen kan jämföras med hur somliga västtyskar visat sig vara ytterst ovilliga att lätta det allra minsta på sin egen standard för att förbättra situationen för forna DDR-medborgare. Detta är exempel på en mycket osolidarisk och politiskt kortsiktig inställning. Men svenska vänsterpartiet och arbetarrörelsen i form av fackföreningsväsendet går i bräschen för en osolidarisk och snävt provinsiell politik.

 7. Anonymous skriver:

  helst skulle jag vilja se ett verkligt federalt europa, men som det ser ut nu tolkar odemokratiskt kontrollerbara domare i EGdomstolen extensivt nyliberala dogmer som vi i Sverige måste följa. sedan har vi också det lilla kruxet att EU-parlamentet är rätt maktlöst, och dessutom tillämpas inte subsidiaritetsprincipen särskilt bra. Lobbygrupper som de franska jordbrukarna är dock svinbra på att få igenom sin vilja. Nä ett Europa där Tyskland England Frankrike och Italien bestämmer allt och Sverige måste buga och bocka och löntagarna i alla länder kuvas betackar jag mig för. Demokrati? Pfft.

 8. Anonymous skriver:

  Vänsterpartiet är väl inte något internationalistiskt parti direkt. Bortsett från den eviga kampanjen mot Israel och USA så är de svenska kommunisterna väldigt självtillräckliga. Sverige ska ut ur EU och följa den norska modellen. Det är sorgligt att V inte förstår att den allt överskuggande politiska frågan under de närmaste decennierna är det europeiska projektet. Alltså att sammanbinda de stater som ingår i EU allt mer politiskt (demokrati & rättsstat), ekonomiskt (social marknadsekonomi) och kulturellt.Min privata vision är att de ekonmiska klyftorna mellan länder i EU krymper ihop de närmaste 20-30 åren. Jag önskar också att länderna på Balkan stabiliseras och utvecklas till stabila demokratiska rättsstater och inlemmas i EU. Även Ukraina bör komma med. Vitryssland också, men först måste kommunismen besegras där. Detta är drömscenatiot. Ett stabilt ekonomiskt och demokratiskt Europa i djup samverkan. Men vänstern ogillar detta starkt. Usch usch usch! Vi vill sitta isolerade i Europas utkant och bedriva tokkommunistisk politik här själva! Jävla idioter är folk som röstar på kommunisterna, faktiskt!

 9. Anonymous skriver:

  editVänstern har alltid varit internationalistisk. Den stora skillnaden idag i jämförelse med för 20 år sedan är att det finns en utpräglad globalisering som har gjort den kapitalistiska ordningen till en världsordning. Motståndet har en chans att bli globalt som inte har funnits förr. Detta globaliserade motstånd får inte hamna i nationalstatslösningar utan måste finna vägar bortom nationalstaten. Detta blev tydligt i exempelvis konflikten mellan Trollhättan och Russelsheim. Vad du för övrigt grundar dina beräkningar på har jag inte någon aning om. Ett frö till ett globalt motstånd finns i de sociala forum som arrangeras med jämna mellanrum runt om i världen, snart i malmö med vad som beräknas bli runtomkring 40000 deltagare.Du säger att välfärdsstatens fall beror på invandringen, jag säger att det knappast beror på invandringen utan på kapitalets nya gränslöshet, och vänsterns långsamma återhämtning efter de nya spelreglerna.”Jag känner inget hat mot invandrarna, det är inte dom som har bestämt svensk invandringspolitik.”Men det är de du vill ska lida.”Nej, det har dom inte, bland annat eftersom pengarna inte kommer hela USA till godo. Deras beteende med illegal invandring drabbar oskyldiga amerikaner.”Pengarna kommer inte hela USA till godo eftersom det är kapitalister som suger ut både den inhemska befolkningen och den utlänska. Men fortsätt gärna sparka nedåt.”Jag håller inte med om den beskrivningen alls. Det är rika människor i Mexiko som skapar den situation de lever i. ”Tillsammans med rika i USA. Vilket av länderna tror du har högst generell välfärd? Jag tycker absolut att mexikaner borde kämpa emot den egna korrupta regimen, men dagsbehov och personliga situationer går före för människor i alla länder och har gjort det i alla tider.De tjänar på invandringen från Mexiko och de tjänar på den inhemska arbetskraften. Att inte arbetarna går samman beror på att vissa inavlade fanskap inte förstår vem som är fienden och sprider anti-arbetaristisk propaganda.”Jämfört med Sverige då? Och USA förståss. Men det kan knappast ses som att de lever under något direkt hot. ”Säkert lever många under direkt hot. Det finns korrupta poliser och knarkbaroner i Mexiko också.Det kapitalet tillhör den globala arbetarklassen.

 10. Anonymous skriver:

  Vänstern har alltid varit internationalistisk. Den stora skillnaden idag i jämförelse med för 20 år sedan är att det finns en utpräglad globalisering som har gjort den kapitalistiska ordningen till en världsordning. Motståndet har en chans att bli globalt som inte har funnits förr. Detta globaliserade motstånd får inte hamna i nationalstatslösningar utan måste finna vägar bortom nationalstaten. Detta blev tydligt i exempelvis konflikten mellan Trollhättan och Russelsheim. Vad du för övrigt grundar dina beräkningar på har jag inte någon aning om. Ett frö till ett globalt motstånd finns i de sociala forum som arrangeras med jämna mellanrum runt om i världen, snart i malmö med vad som beräknas bli runtomkring 40000 deltagare.Du säger att välfärdsstatens fall beror på invandringen, jag säger att det knappast beror på invandringen utan på kapitalets nya gränslöshet, och vänsterns långsamma återhämtning efter de nya spelreglerna.”Jag känner inget hat mot invandrarna, det är inte dom som har bestämt svensk invandringspolitik.”Men det är de du vill ska lida.”Nej, det har dom inte, bland annat eftersom pengarna inte kommer hela USA till godo. Deras beteende med illegal invandring drabbar oskyldiga amerikaner.”Pengarna kommer inte hela USA till godo eftersom det är kapitalister som suger ut både den inhemska befolkningen och den utlänska. Men fortsätt gärna sparka nedåt.”Jag håller inte med om den beskrivningen alls. Det är rika människor i Mexiko som skapar den situation de lever i. ”Tillsammans med rika i USA. Vilket av länderna tror du har högst generell välfärd? Jag tycker absolut att mexikaner borde kämpa emot den egna korrupta regimen, men dagsbehov och personliga situationer går före för människor i alla länder och har gjort det i alla tider.Knappast regelmässigt. Det är vanligt folk som ställer upp på fritiden för att försöka rädda sitt område. Och det är rika riktiga högermänniskor som tjänar på invandringen från Mexiko.De tjänar på invandringen från Mexiko och de tjänar på den inhemska arbetskraften. Att inte arbetarna går samman beror på att vissa inavlade fanskap inte förstår vem som är fienden och sprider anti-arbetaristisk propaganda.”Jämfört med Sverige då? Och USA förståss. Men det kan knappast ses som att de lever under något direkt hot. ”Säkert lever många under direkt hot. Det finns korrupta poliser och knarkbaroner i Mexiko också.Det kapitalet tillhör den globala arbetarklassen.

 11. z999 skriver:

  Anonym:”snälla förklara varför det är bättre för amerikanska arbetare med avsaknad av en vänster?” Jag syftade på att den svenska vänstern skulle vara dålig för amerikanska arbetare. Och alla andra arbetare också för den delen. Och det är för att vänstern backar upp högerns massinvandringspolitik.Kolla följande ”vänster”-länk, det är tidningen arbetarenTidningens kommentar till nuvarande hämningslösa låglönekonkurrens är följande bland annat (långt citat för att få med sammanhanget)-”Nej, vad Pettersson egentligen påstår är att alla svenskar har rätt till sysselsättning. Och det är inget mindre än rasism.Sätt ett högre mål än välfärdsstatenI dag rör sig varor, kapital och information fritt över gränserna. De enda som hindras i sin rörelsefrihet är människor. Exploateringen är globalt organiserad. Mot det transnationella kapitalet är en nationalistisk arbetarrörelse chanslös. Vi måste vara lika globala som kapitalet – vi måste ligga steget före.”Ligga steget före den internationella kapitalismen? Vad tidningen förespråkar är alltså något som kräver enorma resurser plus att alla arbetare skulle vara enade över nationsgränserna. Om dom ligger i ordentligt så kanske det går att uppnå något positivt ur det om c:a 1000 år eller nåt. Marx sa på sin tid att religionen var ett opium för folket, idag har vänstern tagit över religionens roll. ”jag menar du tycker väl att sociala välfärdssystem är viktiga?”Ja, det som återstår efter 1990-talets massinvandring toppat med svenskt rekord 2006 (2007 vet jag inte, bara att det var extremt högt).”de kanske är underordnade ditt invandrarhat.”Jag känner inget hat mot invandrarna, det är inte dom som har bestämt svensk invandringspolitik.”så om USA med hjälp av … säg exempelvis NAFTA skapar en situation utomlands som gör att människor blir fattiga där, i övrigt avsätter demokratiskt valda regeringar i sydamerika och behandlar sydamerika som sin bakgård rent allmänt, så har ändå inte människorna som bor där rätt till pengarna som väller från sydamerika rätt ner i amerikanska fickor?” Nej, det har dom inte, bland annat eftersom pengarna inte kommer hela USA till godo. Deras beteende med illegal invandring drabbar oskyldiga amerikaner.”amerikanerna lever på mexikanska råvaror och sydamerikansk arbetskraft.”Jag håller inte med om den beskrivningen alls. Det är rika människor i Mexiko som skapar den situation de lever i. ”och jo, människor riskerar liv och lem när de flyr över till USA. bland annat finns det feta inavlade högeras på gränsen mot mexico som skjuter trespassers.” Knappast regelmässigt. Det är vanligt folk som ställer upp på fritiden för att försöka rädda sitt område. Och det är rika riktiga högermänniskor som tjänar på invandringen från Mexiko.”det är också farligt att bo i mexico.” Jämfört med Sverige då? Och USA förståss. Men det kan knappast ses som att de lever under något direkt hot. ”inte för att situationen är så bra för fattiga i USA, men jämförelsevis säkert, och där finns mer kapital.”Jo, kanske det. Och det kapitalet tillhör amerikanerna. Och på de senaste tio åren så har välfärden i USA ökat mer än i Sverige, jag trodde aldrig jag skulle få uppleva att USA talade om en allmän sjukförsäkring samtidigt som våran håller på att avvecklas mer och mer. Detta därför att USA har en striktare invandringspolitik. Södertälje i Sverige har tagit emot fler irakier än hela nordamerika (källa: Mona Sahlin). Och det beror i sin tur på att det inte finns någon störande ”vänster” som lurar i folk att massinvandring är lika med vänsterpolitik.

 12. Anonymous skriver:

  snälla förklara varför det är bättre för amerikanska arbetare med avsaknad av en vänster? jag menar du tycker väl att sociala välfärdssystem är viktiga? de kanske är underordnade ditt invandrarhat.så om USA med hjälp av … säg exempelvis NAFTA skapar en situation utomlands som gör att människor blir fattiga där, i övrigt avsätter demokratiskt valda regeringar i sydamerika och behandlar sydamerika som sin bakgård rent allmänt, så har ändå inte människorna som bor där rätt till pengarna som väller från sydamerika rätt ner i amerikanska fickor? amerikanerna lever på mexikanska råvaror och sydamerikansk arbetskraft.och jo, människor riskerar liv och lem när de flyr över till USA. bland annat finns det feta inavlade högeras på gränsen mot mexico som skjuter trespassers. det är också farligt att bo i mexico. inte för att situationen är så bra för fattiga i USA, men jämförelsevis säkert, och där finns mer kapital.

 13. z999 skriver:

  Anonym:”Du tar upp avsaknaden av en vänster som ett föredöme för arbetarna i USA, då frågar jag om avsaknaden av en vänster gör att det är bättre för arbetarna i USA i jämförelse med svenska sådana.” Nej, det är knappast bättre utan en vänster. Men den vänster vi har i Sverige idag som inte reagerar på nånting och bara jamsar med borgerligheten, en sån ”vänster” kan man nog vara utan.”Det är det inte. Du skriver att mexikanska invandrare används hänsynslöst, absolut.” Ja.”Tror du att det hade varit bättre för dem att stanna i Mexico?”Nej, men jag anser att det som finns i USA, arbetstillfällen och pengar, tillhör exklusivt amerikanarna att förvalta. Politikerna i USA är förtroendevalda av amerikanarna och har ett socialt ansvar gentemot dom och sedan ett globalt ansvar att hålla fred med andra länder.”Varför gör de inte det då? Varför riskerar de liv och lem för att ta sig över gränsen?” Nja, de riskerar väl inte precis livet. Det är inte så att det handlar om att ta sig till USA eller dö.”Hur kommer det sig att du solidariserar dig med amerikanska arbetare men inte med mexikanska?”Det beror på att jag tror på internationell rätt och enligt den så har USA rätt till USA och inga andra kan komma utifrån och göra anspråk på en suverän stat.”Gillar du inte fattiga?”Jag tycker inte automatiskt om fattiga bara för att de är fattiga. I Sudan (som har många fattiga) så har ledande personer och imamer uppmanat till terror mot Danmark samtidigt som de får uhjälp från Danmark. Så det finns många fattiga som är assholes också enligt min bedömning.

 14. Anonymous skriver:

  ”Först, jag tillhör vad du kallar extremhögern. Det betyder att jag knappast ser det mångkulturella USA som ett föregångsland och det borde du ha vetat tycker jag.Min poäng är att arbetarna i USA har mycket större svängrum för att tänka själva. Det finns ingen vänster som går i maktens ledband och kallar det för solidaritet att tillåta en illegal invandring från Mexico, invandrare som utnyttjas helt hämningslöst av arbetsgivare i framförallt södra USA för att hålla lönerna nere.” Du tar upp avsaknaden av en vänster som ett föredöme för arbetarna i USA, då frågar jag om avsaknaden av en vänster gör att det är bättre för arbetarna i USA i jämförelse med svenska sådana. Det är det inte. Du skriver att mexikanska invandrare används hänsynslöst, absolut. Tror du att det hade varit bättre för dem att stanna i Mexico? Varför gör de inte det då? Varför riskerar de liv och lem för att ta sig över gränsen? Hur kommer det sig att du solidariserar dig med amerikanska arbetare men inte med mexikanska? Gillar du inte fattiga?

 15. z999 skriver:

  Anonym:”Vänstern i USA har inte något starkt fotfäste nej. Välfärden i USA är ett skämt, vilket drabbar arbetarna där. Tar du upp USA som ett exempel där arbetare har det bra? Skojar du? Vad är din poäng?”Först, jag tillhör vad du kallar extremhögern. Det betyder att jag knappast ser det mångkulturella USA som ett föregångsland och det borde du ha vetat tycker jag.Min poäng är att arbetarna i USA har mycket större svängrum för att tänka själva. Det finns ingen vänster som går i maktens ledband och kallar det för solidaritet att tillåta en illegal invandring från Mexico, invandrare som utnyttjas helt hämningslöst av arbetsgivare i framförallt södra USA för att hålla lönerna nere. Det är liksom ingen slump att nyliberalen Bush vill främja illegal invandring -Läs här

 16. Anonymous skriver:

  Detta inlägg är lättare att följa i brist på redigeringsmöjligheter:Sd är ett fascistiskt populistiskt parti och deras propaganda går mot arbetarklassen. innebär ett ökat stöd hos arbetarklassen att fascism blir legitim? knappast.Vänstern i USA har inte något starkt fotfäste nej. Välfärden i USA är ett skämt, vilket drabbar arbetarna där. Tar du upp USA som ett exempel där arbetare har det bra? Skojar du? Vad är din poäng?Jag känner till amalthea. du tycker inte att det är skillnad att konfrontera aktiva strejkbrytare och att anfalla immigranter? ” ‘om nu kapitalet plockar in låglönekonkurrenter får man knyta kontakter med de och inte med kapitalisterna.’Undrar om du vet ens själv vad du menar med det?”Ja det vet jag. Exempelvis finns någonting som kallas registermetoden som SAC har använt. Denna metod kan sättas i relation till utvisningsmetoden som LO använder. Vilken tror du lättast attraherar papperslösa och har en chans att få bort svartarbetsmarknad?Ja jag menar tills ett klasslöst samhälle upprättats, vad bra att du kan läsa.

 17. Anonymous skriver:

  sd är ett fascistiskt populistiskt parti och deras propaganda går mot arbetarklassen. innebär ett ökat stöd hos arbetarklassen att fascism blir legitim? knappast.”sluta luras, etnisk härkomst är en sidokonflikt till skillnad från kampen mot kapitalet som är den konflikt som alltid har gällt.” ”Vänstern” har som sin främsta uppgift idag att lura arbetarna att massinvandring är lika med vänsterpolitik. I USA så finns det ingen ”vänster” på samma sätt vilket man kan se tydligast när arbetare i södra USA har lyckats få fram en mur mot den illegala invandringen från Mexico som stöds av arbetsgivarsidan i USA som vill ha lågavlönade dagsarbetare som inte ens har rösträtt. Du känner väl till att Bush ville ge ”amnesti ” ville ge amnesti åt illegala invandrare i USA?På den tiden då vänstern i Sverige stödde arbetarklassen på riktigt så begicks bland annat det så kallade amalthea-dådet. Läs om det härVänstern i USA har inte något starkt fotfäste nej. Välfärden i USA är ett skämt, vilket drabbar arbetarna där. Tar du upp USA som ett exempel där arbetare har det bra? Skojar du? Vad är din poäng?Jag känner till amalthea. du tycker inte att det är skillnad att konfrontera aktiva strejkbrytare och att anfalla immigranter? ” ‘om nu kapitalet plockar in låglönekonkurrenter får man knyta kontakter med de och inte med kapitalisterna.’Undrar om du vet ens själv vad du menar med det?”Ja det vet jag. Exempelvis finns någonting som kallas registermetoden som SAC har använt. Denna metod kan sättas i relation till utvisningsmetoden som LO använder. Vilken tror du lättast attraherar papperslösa och har en chans att få bort svartarbetsmarknad?Ja jag menar tills ett klasslöst samhälle upprättats, vad bra att du kan läsa.

 18. z999 skriver:

  Anonym:”men lo:s medlemmar är fler än 6% av sina medlemmar.” Jag menade naturligtvis att SD har större stöd bland LO än bland folket i hela landet, annars så hade de suttit i riksdagen. SD har alltså större stöd bland arbetarklassen än bland landet totalt.”sluta luras, etnisk härkomst är en sidokonflikt till skillnad från kampen mot kapitalet som är den konflikt som alltid har gällt.” ”Vänstern” har som sin främsta uppgift idag att lura arbetarna att massinvandring är lika med vänsterpolitik. I USA så finns det ingen ”vänster” på samma sätt vilket man kan se tydligast när arbetare i södra USA har lyckats få fram en mur mot den illegala invandringen från Mexico som stöds av arbetsgivarsidan i USA som vill ha lågavlönade dagsarbetare som inte ens har rösträtt. Du känner väl till att Bush ville ge ”amnesti ” ville ge amnesti åt illegala invandrare i USA?På den tiden då vänstern i Sverige stödde arbetarklassen på riktigt så begicks bland annat det så kallade amalthea-dådet. Läs om det här”om nu kapitalet plockar in låglönekonkurrenter får man knyta kontakter med de och inte med kapitalisterna.”Undrar om du vet ens själv vad du menar med det?”det är alltid viktigt tills arbetarklassen har upphävt sig själv.”Du menar tills ett klasslöst samhälle har skapats?

 19. Anonymous skriver:

  men lo:s medlemmar är fler än 6% av sina medlemmar. sluta luras, etnisk härkomst är en sidokonflikt till skillnad från kampen mot kapitalet som är den konflikt som alltid har gällt. om nu kapitalet plockar in låglönekonkurrenter får man knyta kontakter med de och inte med kapitalisterna.det är alltid viktigt tills arbetarklassen har upphävt sig själv.

 20. z999 skriver:

  Anonym:”snyggt. facket har en uppgift inte mot sidokonflikter som etnicitet utan för sina medlemmars intressen mot kapitalet.” Såna lyxproblem hade inte facket råd att ägna sig åt i början på 1900-talet. På den tiden gällde det att ena hela arbetarklassen. Och sen handlar det inte om etnicitet som du snackar om utan det handlar om ifall det är ok att arbetsgivaren genom invandring utsätter arbetarna för låglönekonkurrens med väldigt ojusta medel. Det är därför som SD skulle sitta i riksdagen om LO bestämde (medlemmarna och inte fackpamparna), inom LO så är det nämligen 6% som röstar på SD. ”man kan inte låta splittrare förstöra solidariteten.”Nä. Det var viktigt en gång i tiden, men inte numera.

 21. Anonymous skriver:

  snyggt. facket har en uppgift inte mot sidokonflikter som etnicitet utan för sina medlemmars intressen mot kapitalet. man kan inte låta splittrare förstöra solidariteten.

 22. z999 skriver:

  Men ibland tar facket strid-Hur man ger SD en martyrposition…

 23. Anonymous skriver:

  det allra sista kan jag skriva under på z.

 24. z999 skriver:

  Anonym:”undrar om svenskar är lite speciella på det sättet? det kanske är en ”raslig” egenskap..”Kulturell egenskap borde du skriva om du skriver till Robsten. Hade det varit menat till mig hade det varit lite roligare. Vad Robsten syftade på var att 6% av LO’s medlemmar röstar på sverigedemokraterna (antagligen fler) samtidigt som LO anser att det är ok numera att utesluta Sd’are ur facket. Dessutom backar LO upp afa och expo, man har dessutom en kampanj för att lära medlemmarna att tänka rätt. Allt detta är antagligen rätt stötande för många av deras medlemmar, även icke-sd’are. Fast största medlemsraset beror kanske på att man sedan lång tid tillbaka inte tar strid för medlemmarna och tillåter en globalisering av arbetsmarknaden på arbetsgivarens villkor.

 25. OKFörstår lite bättre vad du menade!A-L

 26. Anonymous skriver:

  nä jag var otydlig. jag ironiserade över robsten, ja facken har historiskt vunnit medlemmar genom att vara organisationer för och av sina medlemmar, och inte kollosser på lerfötter. detta utomlands och historiskt vill säga. sedan funderade jag lite retsamt på robstens förslag och undrade hur det kom sig att den svenska fackföreningsrörelsen ska ta till icke-konflikt som knep, och undrade om detta recept för framgång skulle vara ett etniskt svenskt sådant eftersom det aldrig vunnit framgång utomlands osv. att svenskar skulle vara lite speciella när det gäller just varför man går med i facket. det tror jag ju inte annalena.

 27. Ursäkta men hur har facket attraherat medlemmar, genom att vara politiska? Och varför ska det vara raslig egenskap?Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta eller?

 28. Anonymous skriver:

  konstigt att det är precis tvärtom facken historiskt och nu i vår omvärld attraherar medlemmar. undrar om svenskar är lite speciella på det sättet? det kanske är en ”raslig” egenskap..

 29. Robsten skriver:

  Kan ju vara så att när facken blivit alltmer politiserade och tar politisk ställning i frågor så går man helt enkelt ur facket när man inte håller med i dessa frågor. Känner flera, inklusiva mig själv, som gjort just detta.

 30. Anonymous skriver:

  ja det finns ju fack som bryter den här trenden – sac osv.kanske lär sig lo att de bör bryta med lakejstilen för att attrahera medlemmar

 31. En stor vinst med kollektivavtalen och den svenska modellen är väl just att det blir lugnt på arbetsmarknaden och färre strejker. Det var ju därför arbetsgivarsidan var så angelägen om att driva igenom det här systemet en gång i tiden. Vilket de verkar ha glömt idag. Men det hänger ju på att de flesta är med i facket, och fortfarande är ju extremt många med jämfört med andra länder. Men fortsätter medlemsraset lär det bli svårare att kräva kollektivavtal på alla arbetsplatser. Bodde också i Skottland en period och har ett minne av det var en del strejker även då, framför allt sådant som att bussarna inte gick.

 32. Anonymous skriver:

  Sedan jag kom till Storbritannien och fick mitt första fasta akedemikerjobb har jag varit med om fyra strejker. I Sverige, där jag bland annat var medlem i Transport i flera år, upplevde jag aldrig något sådant. Har stått strejkvakt i snö och kyla, och deltagit i blockad av all examination. Vilket inneburit att högar av inlämnade uppsatser legat orättade i månader. Inom parentes sagt en mycket jobbig situation.Till viss del har konflikterna handlat om lönenivåer, men den övergripande frågan har varit rätten till centrala förhandlingar. Konfliktretoriken har varit av gammalt vänstersnitt. Vårt fackförbund är ganska svagt, med en organisationgrad på kanske 20 procent, och resurser som skulle ge en svensk ombudsman skrämselhicka. Trots skilladerna mellan Skottland och Sverige tror jag att det finns en generell trend att fackföreningar håller på att bli ett medelklassfenomen. Dels för att medelklassen har större kontinuitet i sina anställningar; dels för att flera medelklassyrken har drabbats av en långsiktig urholkning av sina reallöner och dessutom för att denna delvis proletariserade medelklass fortfarande har personliga resurser att organisera sig.AW i Skottland

Kommentarer granskas, skriv gärna kort och håll dig till ämnet!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s