Janne Josefsson skulle ha trivts på Global Bar

Varför är svenskt bistånd så baktalat i Sverige samtidigt som alla berömmer oss ute i världen? Den frågan ställde David Isaksson på Global Reporting som ledde en debatt på Global Bar förra torsdagen (här finns ett utförligt referat). Jag var med på grund av den rapport om debatten kring biståndet som jag skrev förra året på uppdrag av Diakonia, Röda Korset och Kvinna till kvinna. De övriga två i panelen var Claes Arvidsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet och Georg Andrén, chef för Sidas avdelning Samverkan med aktörer.

I synnerhet Claes Arvidsson och jag kom snabbt på kollisionskurs. Han hävdade, liksom den nuvarande regeringen och biståndsminister Gunilla Carlsson gjorde i samband med regeringsskiftet, att det mesta som gjorts tidigare på området varit misslyckat och vänstervridet, men att det nu kommer en ny era av högre krav och tydligare fokus på resultaten. Med tiden tycks det dock som om en viss ödmjukhet börjar prägla Alliansregeringens biståndspolitik. Månne att de börjar inse att det handlar om en svårare verksamhet än de hade trott (vilket får mig osökt att tänka på aforismen: innan man är riktigt säker är man ofta tvärsäker).

Claes Arvidsson gav svenskt bistånd skulden för mycket både väntat och oväntat, till det senare hörde situationen i Afghanistan. Därtill hävdade han att nya och bättre undersökningar som ska visa hur uselt svenskt bistånd är snart är på väg. Hur han nu kan veta det. Självklart är det bra att biståndet utvärderas, men en del av den kritik som kom under den här kvällen var så osaklig att t o m Sidas representant reagerade och började prata utanför protokollet. Det brukar kunna gå hett till på debatterna på Global Bar men den här var ovanligt polariserad, nästan lite åt Janne Josefssons-hållet om det nu är något att sträva efter.

Annons

Om annalenalod

Journalist och författare med fokus på högerpopulism och politiskt och religiöst våld och extremism, både på höger- och vänsterkanten samt islamism.
Detta inlägg publicerades i bistånd, David Isaksson, Diakonia, Global Bar, Global Reporting, Kvinna till kvinna, Röda Korset. Bokmärk permalänken.

30 kommentarer till Janne Josefsson skulle ha trivts på Global Bar

 1. ”Starka argument från din sida… Jag vet att repatriering kan ske av fri vilja och genom tvång och att ND (och rimligen du) står för det senare. Eller har ND börjat ”infiltreras” av ”liberaler”? Kanske dags att hårdingarna bryter sig ut och bildar ND II…”Men om du nu menar att du förstår vad orden betyder, varför ger du dem då en helt annan betydelse när du försöker argumentera mot mig? Du framstår ju onekligen som tämligen inkonsekvent för att uttrycka sig försiktigt. Uppenbart är i alla fall att du i alla fall inte är i stånd att begripa enkla politiska styrdokument.”Vilken högoddsare att DU tycker det. Tydligen höll inte partiledningen med dig och det skulle knappast någon med sitt sunda förnuft i behåll göra heller, tack och lov…”Du ser inte skillnaden i ordet Maktkamp och ordet Rasism? Läge att köpa en ordbok? I vilket fall som helst verkar du ha betydligt mindre insyn i SD än vad jag som NDare har – det framstår som en smula sorgset….Och om jag nu vore så ”rasistisk”, varför har då SDU kvar mitt program och varför har SD så många av mina formuleringar kvar i sina program?

 2. Lars skriver:

  ”Du verkar inte riktigt veta vad ordet repatriering betyder.”Starka argument från din sida… Jag vet att repatriering kan ske av fri vilja och genom tvång och att ND (och rimligen du) står för det senare. Eller har ND börjat ”infiltreras” av ”liberaler”? Kanske dags att hårdingarna bryter sig ut och bildar ND II…”Jag har aldrig uttryckt mig ”rasistiskt” vare sig i media eller någon annanstans.”Vilken högoddsare att DU tycker det. Tydligen höll inte partiledningen med dig och det skulle knappast någon med sitt sunda förnuft i behåll göra heller, tack och lov…

 3. Det är helt ok att granska och vara noga med utvärderingarna. Det borde man vara med alla former av skattefinansierad verksamhet. Men min bild är inte att biståndet granskas sämre än andra branscher, det finns som sagt en helt myndighet som bara sysslar med detta, vilket det sällan för andra verksamheter. Slösaktighet och ineffektivitet förekommer lite varstans utan att vi reagerar. Men bara för att det rör sig just om bistånd ska det nagelfaras mer. Det tycker jag inte är logiskt. Det får kosta miljoner att flytta myndigheter till glesbygd eller sjösätta ineffektiva datasystem utan att någon protesterar. Men om pengarna försvinner i Afrika är en jättekatastrof, även om det handlar om betydligt mindre belopp. Det finns en tydlig avsikt med många av inläggen att misstänkliggöra biståndet generellt, inte att förbättra det.

 4. roberth skriver:

  Stefan Fölster som jobbar som chefekonom på Svenskt Näringsliv har en debattartikel införd på Aftonbladet där han belyser hur dålig uppföljning det är av olika biståndsprojekt på SIDA.Tänk dig att nittio procent av alla mediciner som Apoteket sålde vore helt otestade. Eller att det vore omöjligt att veta om elever lär sig något i skolorna. Sveriges hjälp till de allra fattigaste i världen fungerar faktiskt så. Tidigare rapporter om oegentligheter i biståndsutbetalningar har ofta tolkats som enskilda misstag i Sidas arbete.Så här ser verkligheten ut på SIDA, dålig uppföljning på hur våra skattemiljarder används till. Vad det handlar om är att sätta upp mål för hur pengarna änvänds och vilket ändamål samt syftet. Vi skattebetalare borde få veta hur våra pengar används till och hur bra/dåligt SIDA projekten utfaller.Artikelförfattatren på Aftonbladet har varit konsult åt ett företag som slumpmässigt granskat 108 olika biståndsprojekt på SIDA. Biståndsorganisationen kan inte hitta sina egna underlagsdokument för 33 projekt under de tre månaderna som konsulterna försökte få ut dem. Av de återstående 75 projekten fanns en omfattande dokumentation och beskrivning av seminarier och annat som hade genomförts, men enbart i tio procent av fallen fanns ett tydligt mål för effekten som skulle uppnås.- Inte ett enda projekt hade utvärderats på ett sätt där effekten kunde jämföras med någon kontrollgrupp eller liknande. Ibland skrevs så kallade ”utvärderingsrapporter” för biståndsprojekten. Sida konstaterar emellertid själv i en genomgång av sina utvärderingar att de inte säger mycket om effekterna på de övergripande målen som fattigdomsbekämpning och att projekten inte i särskild hög utsträckning involverar fattiga människor.Många projekt har i stället karaktären av seminarieserier där svenskar åker på dyra resor för att berätta om personaladministration för serbiska ministerier, om makroekonomiska prognoser för det ryska finansministeriet, om etik för journalister i Thailand eller för att spela teater i Mellanöstern och Sydafrika. Det finns en möjlighet att rösta i anslutning till debattartikeln.- Det är lätt att gödsla med andras pengar som Sida gör. Vi skattebetalare borde ställa krav på att våra skattepengar används på ett riktigt sätt och går till de som verkligen behöver det.PÅ tal om biståndet!

 5. ”Det är du som verkar vara trögfattad. ”Repatrieringen” får i SD:s och ND:s fall helt olika innebörder och att du då liknar ND:s agenda för en etnisk rensning av Sverige genom tvångsrepatriering vid ”u-hjälp” är helt sanslöst vidrigt, för jag antar att du nu står för ND:s agenda och inte SD:s (vilken som sagt handlar om frivillig återvandring).”Du verkar inte riktigt veta vad ordet repatriering betyder. Och faktum återstår, jag var själv med och formulerade SD:s ståndpunkt i frågan, detn är alltså ett direkt resultat av mina politiska ideal.”Från SD:s invandringspolitiska handlingsprogram (som antogs långt efter att du sparkats ut ur SD):”Ökat stöd till de invandrare som frivilligt önskar återvända till sina hemländer””Vilket är precis samma ord från det programmet jag var med och formulerade. Åter igen, du tycks en smula osäker på vad du själv syftar på. Det är väl en av anledningarna till att du känner att du måste vara anonym antar jag.”Och nej, att ge uttryck för rasistiska åsikter i media och sedan bli utesluten ur SD kan knappast någon med sitt sunda förnuft i behåll se som ”traditionell maktkamp”, däremot att SD på allvar börjat leva upp till löftena om att hålla rent från extremism i partiet.”Jag har aldrig uttryckt mig ”rasistiskt” vare sig i media eller någon annanstans. Att du sedan tycks helt ovetande om maktkamperna i SD tyder ju på att du helt saknar insyn i SD – det gör inte jag!Om det handlat om ”extremism” hade ju människor som Erik Almqvist, Oscar Sjöstedt och till och med Åkesson själv åkt ut långt innan mig. Som du själv ser så var det en helt annan utveckling som skedde.

 6. Lars skriver:

  Det är du som verkar vara trögfattad. ”Repatrieringen” får i SD:s och ND:s fall helt olika innebörder och att du då liknar ND:s agenda för en etnisk rensning av Sverige genom tvångsrepatriering vid ”u-hjälp” är helt sanslöst vidrigt, för jag antar att du nu står för ND:s agenda och inte SD:s (vilken som sagt handlar om frivillig återvandring).Från SD:s invandringspolitiska handlingsprogram (som antogs långt efter att du sparkats ut ur SD):”Ökat stöd till de invandrare som frivilligt önskar återvända till sina hemländer””Assimilering är en lång och svår process som inte alltid lyckas och som i vissa fall kan ta flera generationer att fullborda. De invandrare som istället föredrar att återvända till sitt gamla hemland skall ges ett generöst stöd till frivillig återvandring. Den engångssumma som idag betalas ut till hemvändande invandrare skall höjas kraftig och vid sidan av detta skall även ett individualiserat och behovsprövat återvandringsstöd kunna betalas ut varje månad under de första åren av återetableringen i hemlandet. En förutsättning för att få återvandringsstöd är dock att man avsäger sig sitt svenska uppehållstillstånd och eventuella medborgarskap för all framtid. En återvandringsmyndighet, med syfte att stödja och hjälpa återvandrare och att samla kunskap om frivillig återvandring, skall inrättas. Sverigedemokraterna vill koppla invandringspolitiken och återvandringspolitiken till biståndspolitiken på så sätt att man, i takt med att kostnaderna för invandring och integration minskar, kan angripa problemets grundorsaker istället. Delar av de ekonomiska resurser som frigörs ska satsas på att utbilda och anställa återvandrare i bistånds- och näringslivsprojekt som kommer återvändaren och dennes hemland tillgodo. Det svenska biståndet skall även i högre grad riktas till länder eller närområden till konflikter som tar emot stora flyktinggrupper. Regeringar som vägrar att ta emot egna medborgare som avvisats eller utvisats från Sverige skall kunna gå miste om svenskt bistånd.”Och nej, att ge uttryck för rasistiska åsikter i media och sedan bli utesluten ur SD kan knappast någon med sitt sunda förnuft i behåll se som ”traditionell maktkamp”, däremot att SD på allvar börjat leva upp till löftena om att hålla rent från extremism i partiet.

 7. ”SD står för frivillig återvandring och rent konkret handlar det om att man vill höja det redan befintliga återvandringsbidraget för att stimulera ökad återvandring. Ditt nuvarande ”parti” står dock för något helt annat, om du inte visste det.”Du verkar inte ha en aning om vad jag skrivit i denna tråd, eller vad SD står för. Återigen, jag var med och formulerade SD:s nuvandrande repatrieringslinje och vare sig jag eller partiet har ändrat åsikt sedan dess. Således, ser du mig som ”rasist” så betyder ju detta automatiskt att du också ser SD:s/ poliktik som ”rasistisk”. Hur skall du ha det egentligen?”Det var ju dina rasistiska åsikter i media, med anledning av ditt vidriga påhopp på Wiklander, som till slut blev för mycket för partiledningen.”Verkligen inte, det handlade om en traditionell maktkamp. Tror man något annat så saknar man helt insyn i SD och är mer än lovligt naiv.”Jag har bara kallat saker vid dess rätta namn.”Du menar när du påstår att SD:s/min politik är ”rasistisk”?

 8. z999 skriver:

  http://www.aftonbladet.se/debatt/article4709651.abEller högerklicka här och öppna i nytt fönster.

 9. Lars skriver:

  Här är förresten pressmeddelandet där partisekreteraren i SD ger bakgrunden till varför patrask med rasistiska åsikter inte har i SD att göra:”Ingen plats för rasister i Sverigedemokraterna”http://www.sverigedemokraterna.net/press_text.php?action=fullnews&id=498

 10. Lars skriver:

  ”Upplysningsvis vill SD fortfarande knyta u-landsbistånd till repatrieringen.”SD står för frivillig återvandring och rent konkret handlar det om att man vill höja det redan befintliga återvandringsbidraget för att stimulera ökad återvandring. Ditt nuvarande ”parti” står dock för något helt annat, om du inte visste det.”För du tror väl inte att min uteslutning skulle haft något med politiska åsikter att göra?”Det var ju dina rasistiska åsikter i media, med anledning av ditt vidriga påhopp på Wiklander, som till slut blev för mycket för partiledningen.”Således får du gärna försöka använda mer fakta om du skall försöka med barnsliga provokationer mot min person.”Jag har bara kallat saker vid dess rätta namn.

 11. Anonymous skriver:

  Anna-Lena Lodenius sa… ”Nej någon koll på detta har du knappast. Du kan inte jämföra den absoluta fattigdomen som råder i vissa länder där människor har mindre än en dollar om dagen att leva på med villkoren i vår del av världen.”1. Om en svensk (diabetiker) i Sverige dör för att han inte får sjukvård av den kvalité som fanns för 10-15 år sedan och med all sannolikhet skulle fortfarande vara vid liv om han hade haft råd att betala de premier som en privat sjukvårdsförsäkring kostar, skulle du kalla honom fattig eller rik? Frågan är väl av akademiskt intresse iofs eftersom han är död men ändå. Ett svar tack. 2. De illegala invandrare som arbetar här i Sverige som diverse fackförbund hjälper att få ut 30-35svarta i timmen, är då inte de att betrakta som rika med hänvisning till din egen referens 1 dollar om dagen? Om du tycker det varför skall fackförbunden hjälpa rika människor?Anna sa:”Vi har gett stöd till Ryssland för fattigdomsbekämpning, demokratiarbete och insatser för bättre miljö (något som verkligen är viktigt även för oss) inom ramen för andra budgetar än biståndsbudgeten. Detta stöd håller på att fasas ut och är helt borta 2010.”Varför skall vi ge bistånd i eller utanför ramen när det finns massor med ryssar som enligt vårt sett att se är ofantligt rika? Om pengarna som finns inom Ryssland skulle fördelas på ett sätt som kommer alla till del så skulle det inte behövas något stöd dit överhuvudtaget.Generellt: Det finns rika människor och rikedom i alla fattiga länder, vad som behövs är en fördelningspolitik till att börja med. Det kan man aldrig åstadkomma med att pytsa in pengar utifrån.Indien t.ex. där det fortfarande finns många fattiga har ett eget rymdprogram, det finns det pengar till……..Anna sa:”Vi har ett ansvar”Börjar bli något slags favorit i repris det här med ”vårt ansvar”.Har sagt det förut och säger det igen, makten har ingen som helst rätt att använda inkomna skattemedel hur som helst i en DEMOKRATI. Det är inte deras pengar, det är mina pengar. All användning skall vara underställd en öppen, fri debatt med full insyn, allt annat hör hemma i diktaturer och är att jämställa med stöld.Anna sa:”att försöka bidra till att häva den fattigdom som gör att människor svälter, inte får någon utbildning och drabbas av sjukdomar etc, en fattigdom som skapar mängder av problem”Det finns alltid olika sätt att lösa problem, eftersom det inte blir bättre, vore det inte dags att våga tänka i nya banor istället för att sticka huvudet i sanden och fortsätta som vi alltid har gjort? Anna sa: ”En del av det ni skriver är rent nonsen (fattiga människor skänker pengar till rika i fattiga länder….)”Du har din fulla frihet att skänka alla dina skattade pengar till bistånd tredje världen och bo i en grop i marken om du vill, men makten har ingen rätt att bestämma hur de gemensamma tillgångarna skall användas utan att ha en öppen demokratisk dialog med dem som tillhandhåller dessa tillgångar. För mig låter det mer som om vår syn på demokrati inte sammanfaller.Alla vill att människor skall få en bättre tillvaro, det som skiljer oss åt är åsikterna om hur det skall gå till.mvhG

 12. Jag har fortfarande att förstå denna ansvarsfråga Loddan ständingt talar om. Kan någon upplysa mig något i ämnet?

 13. Nej någon koll på detta har du knappast. Du kan inte jämföra den absoluta fattigdomen som råder i vissa länder där människor har mindre än en dollar om dagen att leva på med villkoren i vår del av världen. Vi har gett stöd till Ryssland för fattigdomsbekämpning, demokratiarbete och insatser för bättre miljö (något som verkligen är viktigt även för oss) inom ramen för andra budgetar än biståndsbudgeten. Detta stöd håller på att fasas ut och är helt borta 2010. Jag har läst massor av det som skrivits om biståndet de sista åren, förmodligen betydligt mer än du. Se min rapport som jag länkar till t ex.

 14. roberth skriver:

  Anna-Lena nu får du ta och komma in i matchen. Du säger att vi är rika visst om man jämför med en afrikan kanske. Däremot har vi västvärldens fattigaste mellanklass. Jag måste bara fråga tror du att det kontrolleras vart alla pengar går+ Har du missat debatten som varit det sista året? Om det är något jag har koll på är det biståndet du visste väl inte ens om hur mycket det låg på? Vet du tat vi ger bistånd till Ryssland?

 15. Vore väldigt trevligt om ni någon enda gång hade någon koll på vad ni uttalar er om och inte bara hävde ur er saker. I jämförelse med många länder i världen är även en fattig svensk rik. Vi har ett ansvar att försöka bidra till att häva den fattigdom som gör att människor svälter, inte får någon utbildning och drabbas av sjukdomar etc, en fattigdom som skapar mängder av problem som drabbar inte bara dessa länder utan även oss andra (t ex svårigheter att komma till rätta med aids-epidemin).En del av det ni skriver är rent nonsen (fattiga människor skänker pengar till rika i fattiga länder….)Det är en ren fördom att svenskt bistånd inte kontrolleras, och likaså att allting är totalt misslyckat.

 16. z999 skriver:

  Är det inte något väldigt sjukt över det hela om man anses som en godhjärtad person för att man kämpar för att Sverige ska skänka 84 miljoner till Mugabes terroregim? Och man måste vara väldigt djupt troende moderat om man upplever det som någon radikal förändring av uhjälpen för att vi har en ”borgerlig” regering. Fjantarna som just nu styr landet med flumfeodala idéer räknar inte jag som borgerliga.

 17. roberth skriver:

  Jag säger bara en sak Sverige afrikanska krig! Vi kastar årligen 30 miljarder i toaletten!

 18. ”Angrepp på en fredsaktivist som protesterar mot kriget i Irak? Slagit slint nånstans eller har aftonbladet utlämnat en del detaljer?”Jodu, enligt Aftonbladet är alltså en rikskänd vänsterextrem antidemokrat som många gånger försökt attackera yttrandefriheten för ”fredsaktivist”. Det är en spännande form av journalistik måste man erkänna.

 19. ”Det är en skam att patrask som du besudlat SD, men bättre sent än aldrig att du till slut sparkades ut ur partiet.”Upplysningsvis vill SD fortfarande knyta u-landsbistånd till repatrieringen. Man har kvar samma skrivelse som jag själv var med och formulerade en gång. För du tror väl inte att min uteslutning skulle haft något med politiska åsikter att göra?Arvet finns ju kvar ännu mer i SDU som nästan till 100 % har kvar det program jag formulerade som ordförande i ungdomsförbundet.Således får du gärna försöka använda mer fakta om du skall försöka med barnsliga provokationer mot min person. I vilket fall som helst finns det nog mer lämpliga platser att göra detta på än hos Loddans blogg.

 20. z999 skriver:

  Off topic:Va f-n är det här?http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4705570.abAngrepp på en fredsaktivist som protesterar mot kriget i Irak? Slagit slint nånstans eller har aftonbladet utlämnat en del detaljer?

 21. z999 skriver:

  Diverse olika fonder tillåter att man kan lägga in lite moral i vad man satsar på, så är det dock inte med uhjälpen. Att det sitter en borgerlig regering hindrar inte att diktaturer som kallar sig kommunistiska i bland annat afrika får pengar. Lars:”Det är en skam att patrask som du besudlat SD, men bättre sent än aldrig att du till slut sparkades ut ur partiet.”Windeskog har en bra känsla för hur gräsrötterna bland nationellt sinnade svenskar tänker, det hade varit en styrka för Sd om han hade varit kvar tycker jag. Jag tycker inte att du ska se det som att han har besudlat Sd, det är den demokratiska öppenheten som gör att inte alla inom ett parti tänker likadant. Det är inget svaghetstecken för ett parti att man tvingas sparka folk. Det gäller alltså alla de demokratiska partierna, som Sd och nd med flera. Jag tycker att det är mer illa för Sd’s del när folk joinar som inte har förstått hur viktig immigrationspolitiken är.

 22. Anonymous skriver:

  Anna sa:”Ni som inte gillar invandring:En rättvisare och mer jämlik värld är förmodligen det säkraste sättet att minska människors behov att fly och söka asyl i vår del av världen.”Jaha, då kan man ju fråga sig varför världen inte blivit rättvisare och jämlikare efter årtionden av bistånd till tredje världen?Zimbabwe är väl ett av de länder som Sverige har vräkt mest pengar över och hur der det ut där?Människors vilja att få en bättre tillvaro kommer inte att minska eftersom biståndet inte hjälper ett dugg. Vad hjälper det att skänka pengar till korrummperade politiker och makthavare när det är det är de multinationella globala företagen som sätter agendan? Anna sa: ”Om ekonomin förbättras i andra delar av världen kan vi bedriva ökad handel etc.”Om? Vore det inte dags att titta på hur det verkligen ser ut och utfallet av tidigare bistånd innan man vräker ännu mer pengar till ingen nytta?Handel kan vi bedriva idag och för länge sedan. EU;s sockerdumpning i Afrika hade/har väl ingenting att göra med bistånd eller hur? Sådana frågor är en politisk och ekonomisk sak.Sen kommer ju massinvandringen till den före detta västvärlden att medföra att det relativt blir bättre i Afrika t.ex. eftersom fattigdomen och våldet breder ut sig även här. mvhG

 23. Lars skriver:

  SD delar i alla fall din syn på det svenska biståndets värde, Anna-Lena. Partiet vill:”Höja biståndet i takt med att kostnaderna för invandringen minskar och satsa på att hjälpa verkliga flyktingar i deras närområden.”—”Jag kan iofs se en viss U-hjälp i ett nationalistiskt samhälle. Främst i form av repatriering av människor då givetvis.”Det är en skam att patrask som du besudlat SD, men bättre sent än aldrig att du till slut sparkades ut ur partiet.

 24. ”Ni som inte gillar invandring:En rättvisare och mer jämlik värld är förmodligen det säkraste sättet att minska människors behov att fly och söka asyl i vår del av världen. Om ekonomin förbättras i andra delar av världen kan vi bedriva ökad handel etc.”Visst, jag är till och med skuldavskrivning. Men samtidigt får man ju inte pumpa in miljarder i projekt som man inte vet något om. Summa sumarum är trots allt att detta är VÅRA pengar, och jag menar att det skall ge oss något också. Vi har nämligen ingen som helst moralisk skyldighet att betala för andra misstag och missär.”Så du menar att det borde räknas som hjälp att skicka ner en bunt arbetsskygga, yrkeskriminella våldtäktsmän?? Eller har jag missuppfattat din attityd till flyktingar?”Jag trodde våra ”flyktingar” i Sverige alla var högutbildade entreprenörer som i Sverige på sin höjd får köra taxi eller städa svart. Utländska ”arbetsskygga, yrkeskriminella våldtäktsmän” är bara myter, det har jag läst i media!

 25. Gunnar Larsson skriver:

  Jimmy:”Jag kan iofs se en viss U-hjälp i ett nationalistiskt samhälle. Främst i form av repatriering av människor då givetvis.”Så du menar att det borde räknas som hjälp att skicka ner en bunt arbetsskygga, yrkeskriminella våldtäktsmän?? Eller har jag missuppfattat din attityd till flyktingar?

 26. Så ja så ja – tänk att man alltid kan räkna ut på förhand vilken flod av kommentarer som ett inläg ska utlösa. Svenskt bistånd, eller utvecklingssamarbete, undersöks noga och det finns en hel myndighet som ägnar sig åt det. Det ska bli ännu bättre. Men det är svårt att garantera att det inte spricker någon gång ibland med tanke på vilka oerhörda svårigheter som de som ägnar sig åt detta arbetar med, fattiga länder som ofta har en bräcklig demokrati och där många har låg utbildning t ex, i södra Afrika är dödligheten i aids hög vilket också påverkar stabiliteten i kontakter med mottagaren. Ni som inte gillar invandring:En rättvisare och mer jämlik värld är förmodligen det säkraste sättet att minska människors behov att fly och söka asyl i vår del av världen. Om ekonomin förbättras i andra delar av världen kan vi bedriva ökad handel etc.

 27. Jag kan iofs se en viss U-hjälp i ett nationalistiskt samhälle. Främst i form av repatriering av människor då givetvis.

 28. Anonymous skriver:

  ”Varför är svenskt bistånd så baktalat i Sverige samtidigt som alla berömmer oss ute i världen?”Haha! Årets bisarra kommentar. För det första är biståndet HYLLAT i det här landet, och vi har världens högsta nivå på biståndet. Minst tre procent av statens samlade utgifter går till biståndet. Så snacka inte om att det baktalas. Men nu ska det inte ens få kritiseras?Vänstern har verkligen problemformuleringsmonopolet i det här landet…. Vilken högfärdsvansinnig kommentar. Ska man inte få kritisera det ens, utan att det ska misstänkliggöras som ”baktalande” vad vi gör med alla de många hundra miljarder som vräkts över afrikanska diktatorer och slösats bort i det ena vanvettsprojektet efter det andra?Denna förbannade vänster kan ta räkningen på egen plånbok, så kan vi andra göra något vettigt av stålarna.Säffle

 29. z999 skriver:

  Jag anser att uhjälp skulle förbjudas i grundlagen. Demokrati får aldrig fungera så att majoriteten förhärligar sig själva genom att skänka pengar från den gemensamma kassan, en kassa som tillhör människor där knappast alla kan ses som rika.Ett minimikrav borde vara en bättre redovisning än idag.Uhjälp är när fattiga människor i rika länder skickar pengar till rika människor i fattiga länder.

 30. ”Varför är svenskt bistånd så baktalat i Sverige samtidigt som alla berömmer oss ute i världen? ”Kan vara för att den är så verklingslös och genomkorruperad!Fast att den är uppskattad av de som får pengarna i handen betvivlar jag givetvis inte. Frågan är om det ger så mycket trovärdighet för din ståndpunkt bara.

Lämna ett svar till Jimmy S. Windeskog Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s