Levande historia ska granska kommunismen

Nye chefen för Forum för Levande Historia Eskil Franck lovar mer granskning av kommunismens brott. Jag är inte förvånad, jag hade väntat mig att den nya regeringen skulle förorda mer granskning av vänstern jämfört med den tidigare. Nu har detta ju varit ett av uppdragen hela tiden, så direkt nytt är det inte. Men möjligen blir det mer fokus på detta än tidigare.

Om det nu är en myndighet som ska ägna sig åt detta över huvud taget, vilket flera påpekat. Inte för att vi förväntar oss att myndigheter är neutrala i värderingsfrågor, som Eskil Franck skriver i dagens SvD. Det gör vi inte. Utan för att demokratisk renhållning främst borde vara ett medborgaruppdrag med eldunderstöd från forskning och journalistik t ex. Men som stöd för historieundervisningen (ett ämne som borde uppvärderas, som ett värn för demokratin – obegripligt att det snarare fått mindre resurser) kan väl Forum för Levande Historia liksom tidigare fylla en funktion. Eskil Franck, som jag inte är närmare bekant med, är teolog och verkar ha ägnat sig mycket åt lärarutbildningar tidigare.

Om annalenalod

Journalist och författare med fokus på högerpopulism och politiskt och religiöst våld och extremism, både på höger- och vänsterkanten samt islamism.
Detta inlägg publicerades i Eskil Franck, kommunism, Levande historia. Bokmärk permalänken.

17 kommentarer till Levande historia ska granska kommunismen

 1. En fascist tycks numera vara var och en som slår en annan å käften.Om Pinochets regim var fascistisk var Napoleon och hans Frankrike en fascistisk stat. Liksom de flesta av historiens auktoritära stater. Djingis Khan var fascist!I Argentina representerade då den politiserande militären, med kopplingar till amerikanska intressen, fascismen, medan Perons rörelse med äkta fascistiska drag…ja, vad skall man då säga om dem? Fascister mot fascister?Francospannien var inte fascistiskt. Det var en gammeldags reaktionär diktatur. Falangistpartiet, de riktiga fascisterna, fick visserligen utrymme för sin retorik, men hade föga att säga till om. Den som läst den mördade fascistledaren de Riveras dagbok vet att hans tankar om Franco och det kommande systemet inte var höga. Det spanska dramat var f. ö. bra mycket mera komplicerat än den enfaldiga historieskrivning som varit den gängse i vårt land. Franco själv var carlist/monarkist. Historia har alltid varit politiserad. Och så lär det förbli.Den österrikiska regim som knäcktes av Hitler brukar beskrivas som fascistisk. Fascism mot fascism?Nationalsocialismen kallas efter kommunistiskt mönster för ”fascism”. Det passade sig inte att använda ordet ”socialism” om den ideologiske fienden i väster. Och det kommunistiska språkbruket har man tagit efter.

 2. Det här med politiserade myndigheter är som du skriver rätt vanligt, och jag tycker för all del att just Levande Historia kritiseras oftare för detta än vad många andra liknande myndigheter gör. Inte helt rättvist.Alliansen väljer att kritisera vissa myndigheter, men struntar i andra lika uppenbara. Arbetslivsinstitutet t ex motsvarar liknande myndigheter i många länder och det arbete som bedrivs där har en stor betydelse för t ex arbetsmiljöfrågor. Att bara kasta ut den kunskap och de internationella kontakter som byggts upp genom åren är ett slöseri med skattemedel. Nu avbryts forskning som vi redan investerat tid och pengar i av, som jag ser det, bara politiska skäl. Lite pragmatism skulle inte skada, det vi har nytta av borde få finnas. Formen är kanske inte alltid det väsentliga (och bör förändras varsamt och över tid).

 3. Erik Svensson skriver:

  Alla seriösa forskare, som motsätter sig politiserade myndigheter, måste givetvis kräva att ”Forum för Levande Historia” läggs ner. Myndigheter ska inte ägna sig åt sådan här ideologiproduktion och politiserad verksamhet, utan svenska medborgare ska tänka själva och bilda sig en uppfattning om kommunismen, socialismen, liberalismen eller vilken ideologi det kan röra sig om. Myndigheter ska inte ägna sig åt sådant här. Det fanns gott om exempel på sådana här ideologiproducerade myndigheter i de gamla kommuniststyrda länderna i Östeuropa innan Berlinmurens fall 1989. Att då liberalerna i Sverige driver igenom en sådan här politiserad myndighet i Sverige på 1990-talet, visar att de inte lärts sig läxan av politiserad forskning och dess konsekvenser, som de borde ha lärt sig efter kollapsen för de stalinistiska regimerna i Östeuropa och Sovjetunionen. ”Forum för Levande Historia” har lika liten legitimitet som t. ex. den politiserade ”Djurskyddsmyndigheten” som Reinfeldt et al. lyckligtvis lade ner. Rent generellt har vi för många myndigheter i Sverige, och de är alldeles för politiserade. Forskning ska bedrivas i fri konkurrens om anslag vid universitet och högskolor, inte av politiskt styrda myndigheter och verk som ”Forum För Levande Historia”. Den som vill forska på t. ex. kommunismens, kristendomens eller nazismens brott får söka anslag som alla andra hos t. ex. Vetenskapsrådet och ska inte ha någon ”gräddfil” via öronmärkta pengar eller politiska myndigheter som lyder under regeringen. Bra sådan forskning ska få anslag, dålig sådan forskning ska inte få det. Finns det inga duktiga forskare som lyckas få anslag hos Vetenskapsrådet om kommunismens brott ska sådan forskning heller inte finansieras någon annanstans, utan ska kunna klara sig av egen kraft. Tråkigt men sant, och det gäller även för alla andra forskningsinriktningar, som t. ex. genusforskning. Forskning ska granskas kritiskt och konkurrensutsättas, inte vara en skyddad verkstad för diverse politiska agendor, oavsett om dessa är vänster (viss genusforskning) eller höger (”Forum För Levande Historia”).

 4. Anonymous skriver:

  Många skribenter är okunniga. De har ingenting lärt och ingenting glömt. Så är det med den saken. Tyvärr.

 5. z999 skriver:

  A-L-L:”Alliansen vill förstås att det ska bli mer fokus på vänsterrörelser, så det blir det väl.” Jag tror att det blir ett lamt slag i luften.”Jag tycker, som du väl såg, att det bästa vore att stärka historieämnet i skolan. Men nu är det som det är.”Håller med om att det vore en bra idé.

 6. z999 skriver:

  Staffan V:”När ska andra brott granskas? Som t.ex. liberalismens brott under t.ex. Pinichet”Det var fascism blandad med nyliberalism som Pinochet bedrev. Liberalismen kräver inte så hårda tag mot folket för att fungera.”eller kristendomens brott (kortstågen, inkvisitionen, häxprocesserna och fram till dagens kristna terrorism).”Ja, det skulle onekligen behövas tydligen. Korstågen var ett svar på en muslimsk provokation som uppkom av att Jerusalem var en helig stad för både kristna och muslimer (även judar). Muslimerna har fastnat i det där tänkandet och resultatet ser du i mellanöstern.Det betyder inte att jag inte önskar palestinierna ett eget land, men jag skulle inte önska min värsta fiende att bo där.Även häxbränningen är betydligt överdriven av vissa, en del moderna ”häxor” påstår ibland siffror som är högre än vad det fanns folk i Europa på den tiden.Dagens kristna terrorism? Öh…?

 7. De slemma liberalisterna??? Forumet ska väl ägna sig åt hot mot demokratin generellt, var det sagt. Men någon bredd som även innefattar t ex kristendomen, kolonialismen etc har väl inte direkt varit. Hittills har det varit väldigt mycket tillbakablickar på Förintelsen (och i viss mån dagens rasism). Alliansen vill förstås att det ska bli mer fokus på vänsterrörelser, så det blir det väl. Jag tycker, som du väl såg, att det bästa vore att stärka historieämnet i skolan. Men nu är det som det är.

 8. Staffan V skriver:

  När ska andra brott granskas? Som t.ex. liberalismens brott under t.ex. Pinichet eller kristendomens brott (kortstågen, inkvisitionen, häxprocesserna och fram till dagens kristna terrorism).

 9. Nu tycker jag vi lägger ner det här med att försöka hitta goda sidor av fascismen.Känns inte särskilt meningsfullt att leta med lupp efter positiva sidor hos Pinochet m fl.Ni får nöja er med att jag tycker man ska granska kommunismen också, vilket var en poäng med inlägget.

 10. Buster Brown skriver:

  Franco gjorde brutalt slut på rödingarnas terror. Därför bör vi alla hedra hans minne.

 11. z999 skriver:

  A-L-L:”Att det skulle varit tröghet i systemet och korruption som skapade Francos tyranni är ett helt enkelt vettlöst påstående.” Korrumptionen är väl svår att förneka? Franco backades upp av rika jordägare i Spanien och senare av vissa företag. Öppnar inte det för korrumption? Om man samtidigt inte har någon insyn i vad staten har för sig?Trögheten i systemet syftar på att Franco genomförde en del reformer som han inte hade någon överblick över konsekvenserna av plus att ingen av hans underhuggare vågade kritisera hans beslut. Det tog sedan lång tid innan han kunde se själv med egna ögon att reformerna hade barkat åt skogen rejält.Men ok, mycket av grymheterna som förekom på Francos tid var väldigt medvetna och planerade.”Fascimen bygger på och utövas genom förtryck.”Så skulle inte en fascist formulera fascismen och dessutom så har den lite djupare filosofi än så. Däremot så har den i praktiken utmynnat i förtryck, men inte av hela folket. Fascismens styrka ligger egentligen inte i att bura in politiska motståndare, även om man kan tro det. Det är en form av populism som öppnar vägen för fascism (blir långt om jag ska göra en seriös beskrivning av det). Pinochets Chile är ett bättre exempel än Spanien. Pinochet avsatte Allende med hjälp av militären och det hela motiverades moraliskt med att Allende var beredd att ta hjälp från forna Sovjet och Kuba för att stå emot trycket från amerikanska företag i landet när han skulle genomföra en del reformer. Allende ville förstatliga en massa verksamheter i Chile för att ge folket kontroll över landet. Han ville alltså förstärka nationalstaten istället för att låta utländska (framförallt amerikanska) intressenter styra och plundra ut landet.Pinochet ansåg att han räddade Chile och hade stöd från medelklassen samt överklassen. Dessutom tog han emot pengar från amerikanska företag. Han lyckades faktiskt att få ett ekonomiskt uppsving för åtminstone delar av folket och använde militären för att genomföra nyliberala reformer.Många av Pinochets förslag lät bra och han hade oftare folket med sig än vad man kan tro och han såg sig själv som en folklig ledare.”F ö tycker jag du kan skilja på kommunism och socialism och framför allt bemöda dig om att särskilja detta från socialdemokrati.”Det gör jag tycker jag. Jag anser inte att socialdemokrater är kommunister. Och jag anser att socialismen är en ganska opreciserad lära jämfört med kommunismen. Bara för att jag anser att fascismen också är opreciserad så betyder det inte att jag anser att den har några andra likheter med socialismen.

 12. Vill bara bestämt invända mot z999:s berömmande formuleringar när det gäller fascismen. Att det skulle varit tröghet i systemet och korruption som skapade Francos tyranni är ett helt enkelt vettlöst påstående. Fascimen bygger på och utövas genom förtryck.F ö tycker jag du kan skilja på kommunism och socialism och framför allt bemöda dig om att särskilja detta från socialdemokrati.

 13. z999 skriver:

  A-L-L:”Jag är inte förvånad, jag hade väntat mig att den nya regeringen skulle förorda mer granskning av vänstern jämfört med den tidigare.”Hade du? Jag tycker att nya moderaterna är ganska influerade av den gamla öststatsmodellen, eller hela alliansen egentligen. Centerledaren säger sig ha som ideal att svenskarna ska vara som flitiga bävrar och jobba ihop till kostnaden för lekstugan i rosenbad och inte sjukskriva sig så mycket. Reinfeldt och co. snackar mycket om jobblinjen som är helt i stil med när forna östtyskland skulle garantera jobb som en rättighet åt folk. Enligt alliansen är det viktigt att hålla arbetarna i schack sedan och styra upp så att inte deras löneökningar leder till inflation. Detta anges som skäl till att inte genomföra en del reformer trots högkonjunkturen. Det riktiga skälet är förståss att vi blir färre och färre som talar svenska som ska försörja de som inte talar svenska. ”Nu har detta ju varit ett av uppdragen hela tiden, så direkt nytt är det inte. Men möjligen blir det mer fokus på detta än tidigare.”Kanske det. Men så länge som moderaterna +alliansen är så toleranta mot V, oavsett om partiledaren kallar sig kommunist eller inte, så lär ingen lyssna på det där ändå.

 14. Kry skriver:

  Finns det så mycket att granska? Vad det svenska materialet anbelangar, nämligen.SKP:s (= nuv. V) ställning stärktes vid riksdagsvalet 1944. Man väntade redan då Tysklands snara kapitulation. Även kommunalvalet två år senare blev en framgång. Redan 1948 var SKP emellertid på retur. De medlemmar av Ung Vänster som idag praktiserar politiskt våld gör det alla under annat firmamärke (AFA).Före 1936 gillade och sanktionerade även moderpartiet SKP politiskt våld. Klå upp strejkbrytare, spöa sossar därför att ”de splittrade arbetarklassen” o.s.v.

 15. z999 skriver:

  Grue:”Själv tycker jag att konservatismen är det bästa alternativet – det är på vissa sätt en anti-ideologi med sin mer jordnära och pragmatiska inställning.”Håller med. Privat kan jag annars ha en ganska fascistisk livssyn (lite beroende på vilket humör jag är på), men jag skulle aldrig ens fundera på att överföra den som en politik för ett samhälle.

 16. Grue skriver:

  Jag gillar inte heller politiserad historia. Dock hade det varit klädsamt om dom vänstermänskor som går ut och kritiserar den här kampanjen hade varit lika indignerade över ”Om detta må ni berätta”.z999/ Visst, bodycounts är helt fel – det är en sensationalistisk syn på historien som Forum för levande historia tyvärr står för. Vi borde ha mer historia i skolan istället, och då hela historien, inte bara korta sedelärande berättelser som passar den nuvarande politiska regimen, som om nazismen och kommunismen. På det sättet får man en helhetssyn.Sen håller jag med om att nyliberalerna och kommunisterna har mycket gemensamt – som tramset att ”ett riktigt kommunistiskt/liberalt samhälle har aldrig funnits”. Det kommer dom fortsätta säga till historiens slut oavsett hur många eländiga verkliga kommunistiska/liberala samhällen som kommer till stånd. Deras misslyckanden kommer alltid att bortförklaras som orsakade av avvikelser från ”den enda sanna läran”. Det där ligger i dom överidealistiskas natur – dom saknar verklighetskontakt.Själv tycker jag att konservatismen är det bästa alternativet – det är på vissa sätt en anti-ideologi med sin mer jordnära och pragmatiska inställning.

 17. z999 skriver:

  Jag tror att det är helt fel att bara göra bodycounts utan något sammanhang. Vad man egentligen säger är att nazismen och kommunismen är ok om de inte hade genererat alla lik. Kommunismen lever vidare på slagord och klichéer som aldrig ifrågasätts och kommer att fortsätta att göra det hur många ggr som liken än räknas.Felet är att kommunismens företrädare själva får tala om vad kommunismen ska generera och stämmer inte detta med verkligheten så säger man att kommunismen inte har varit genomförd. Ungefär som när nyliberaler snackar om valfrihet och allmän frihet och sedan när inte deras lära genererar detta så skulle de som kommunisterna kunna säga att nyliberalismen inte är genomförd. Nyliberalerna skiljer sig från kommunisterna på det sättet att de är medvetna om den sociala utslagningen som deras ideologi kan generera plus en del andra effekter. Dom kör mer linjen att det goda får överväga mot det onda.På det sättet så anser jag att fascismen har en stor fördel som politisk lära som fokuserar på resultatet av olika åtgärder och därefter bestämmer vad som ska göras efter en strikt (fascistoid) mall (ofta under militär kontroll). Tröghet i systemet samt korrumption skapar sedan tyvärr lätt den situation som var i Spanien under Franco.Socialismen har samma opreciserade öppenhet som fascismen när läran ska tolkas och spaltas upp. Detta har gjort att sossarna i Sverige har under lång tid kunnat bedriva något som ibland har kallats kapitalism under ansvar, begränsad kapitalism med mera.

Kommentarer granskas, skriv gärna kort och håll dig till ämnet!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s