Statliga utredare tycker autonoma är demokrater

Jag hade semester när Medierådet kom med sin rapport ”Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet” i slutet av juli. Vi måste ha varit många som hade det just då, med undantag av författaren och journalisten Magnus Sandelin verkar få ha reagerat. På sin blogg påpekar han det orimliga i att utredningen hävdar att de autonoma har samma syn på demokrati som det svenska statsskicket. Han publicerar en skiss ur utredningen som jag också tänkte visa:

figur

 

 

 

 

Jag har nu också läst hela utredningen, och efter en viss inledande skepis växer förvåningen. Den akademiska friheten ger förstås forskare med alla typer av åskådningar möjlighet att redovisa resultat utifrån sin syn på världen. Men hur kan man använda ett demokratibegrepp som så radikalt avviker från det gängse i den här typen av rapport? Min enda förklaring är att ingen läst den.

Här ett citat: ”Till skillnad från grupper som är principiella motståndare till demokratiska värden och praxis (både som dessa värden kommer till uttryck i existerande system och som principiellt styrelseskick) är den form av radikalvänster, till vilken de autonoma grupperna kan räknas, kritiker av en liberal/konstitutionell praxis av demokrati, men den är inte principiellt antidemokratisk. Man tar inte avstånd från demokratiska värden i generella termer av grundläggande medborgerliga rättigheter.”

Hur menar Medierådet då att man ska se t ex på den autonoma vänsterns angrepp på andra politiska partier (som för övrigt förbigås med tystnad i texten)? Dessa riktar sig framför allt mot Sverigedemokraterna, men också representanter för de andra riksdagspartierna, främst de borgerliga. Är det inte en medborgerlig rättighet att få ha en politisk uppfattning och uttrycka den, även om den inte råkar överensstämma med den autonoma vänsterns? Och är inte en gruppering som angriper andra i sin politiska utövning ett hot mot demokratin?

Ofta är det svårt att hålla isär rapportförfattarnas och de granskade gruppernas åsikter i de avsnitt som rör extremvänstern. Ståndpunkter från grupperna refereras ibland okommenterat, och det hänvisas flitigt till forskare med en väl känd egen historia i dessa miljöer. En återkommande formulering är att våldet i extremvänstern är taktiskt betingat och ägnat att skydda och försvara demokratin. Men vilka extremister hävdar inte att de agerar för allas bästa? Låt vara att den utomparlamentariska extremhögern inte säger sig vilja uppnå någon form av demokrati, men det saknas inte resonemang kring hur ”folket” ska räddas från ett samhälle som håller på att gå över styr.

Det är bl a just detta som kännetecknar extremister: att de så att säga går före demokratin och tar sig friheter att agera utan att ha något mandat. Sedan kan den autonoma rörelsen räkna upp behjärtansvärda grupper i oändlighet som de säger sig företräda: förortsungdomar, arbetslösa etc. Ingen har bett dem att agera, och i synnerhet inte med våld.

Annons

Om annalenalod

Journalist och författare med fokus på högerpopulism och politiskt och religiöst våld och extremism, både på höger- och vänsterkanten samt islamism.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized och märktes , , , , , . Bokmärk permalänken.

31 kommentarer till Statliga utredare tycker autonoma är demokrater

 1. Pingback: Varför tar många så lätt på våldsvänstern? | Anna-Lena Lodenius

 2. Erik Larsson skriver:

  En enkel fråga Lodenius? Är inte den privata äganderätten av produktionsmedlen i sig antidemokratiskt? Borde inte det demokratiska vara en gemensam demokratisk produktion?

  Det är här vår demokratisyn och ni liberalers demokratisyn skiljer sig åt. Vi hävdar ju att det är ni liberaler som är antidemokrater eftersom ni låter staten med dess våldsmonopol upprätthålla de kapitalistiska ägandeförhållandena som i sig själva är diktatoriska och kan enbart existera med användandet av våld.

  Det är förvånande(Nä kanske inte) hur en självutnämnd så kallad expert helt missar detta i sin analys. Det är ”ideology at its purest” som Zizek skulle ha sagt.

  • annalenalod skriver:

   Jag håller inte med, och det hade du förstås räknat ut. En blandekonomi med både offentligt och privat ägande framstår för mig som det absolut mest demokratiska.

   • Erik Larsson skriver:

    Okej, men hur motiverar du det? Vem hade rätten att omringa ett område som var större än vad den själv kunde bruka och sedan hävda äganderätt över detta område medan andra inte hade något område alls att tex odla på? Detta förhållande kan enbart upprätthållas med hotet om våld mot de som inte äger från de som äger. Det är i sig självt ett odemokratiskt förhållande och är själva essensen av den bas som hela kapitalismen vilar på.

    Helt enkelt att ta produktionsmedlen för sig själv och sedan hävda sitt ägande genom bruket av våld. Det är just detta förhållande som ni liberaler alltid bortser ifrån, ni kanske aldrig ens tänkt i dessa banor, men det är detta förhållande som gör kapitalismen i grunden odemokratisk. Oavsett hur mycket blandekonomi vi blandar in, staten och kapitalet är ju bara två sidor av samma mynt, de båda hävdar sitt ägande med bruket av våld. De kan enbart upprätthålla dessa egendomsförhållanden med bruket av våld mot vi som inte äger.

    Det är därför kapitalismen aldrig kan vara demokratisk, du kan ha en viss mån av demokrati under kapitalismen men i grunden kommer detta odemokratiska förhållande att prägla allting. Hela den liberala demokratin är ju byggd just så att demokratin begränsas så långt att ägandeförhållandena inte hotas.
    Och det vi ser idag är ju just hur demokratin urholkas på grund av att den har blivit så pass begränsad, ingenting är längre möjligt att förändra genom den liberala demokratin eftersom att de rådande materiella förhållandena idag inte tillåter det. Och debatten handlar istället om procentenheter i bidragsnivåerna eller rent moraliska frågor och spelar högerextremister i händerna.

    Du får nästan titta på Proudhons kändaste verk ”What is Property?” för att förstå varför vi anser att kapitalismen är odemokratisk och alltid kommer att vara.
    Att kritisera andra för att vara odemokratiska men inte för sitt liv förstå hur man själv propagerar för våld och diktatur är själva höjden av extremismen.

 3. Arvid skriver:

  Likställde du nyss fascism med vänsteraktivism?
  Eller vad menar du? Du uttrycker dig lite luddigt måste jag säga.

  Revolutionen är en lång process, och varenda mobilisering, aktion, och uttryckande av motstånd är en del av den. Den är inte demokratisk i sin praktik, det är det ingen som påstår. Men arbetarklassen har ett objektivt ekonomiskt intresse i att den staten krossas och att kapitalismen upplöses.
  Kommunismen är den demokratins mest fullständiga form, och det är det mål vi arbetar mot. Parlamentarismen har aldrig haft potentialen att förändra samhället, och kommer aldrig att ha det. ”Never be decieved that the rich will allow you to vote away their riches.” – Lucy Parsons.

  Hursomhelst. För att återknyta till hela din grundtes, nämligen att statliga utredare anser socialister vara mer demokratiska än fascister, och att det är inkorrekt.
  Du är verkligen ute och cyklar här. Socialismens viktigaste fundament är i alla avseenden demokrati och jämlikhet – något som står i direkt kontrast med Fascismen (Autokrati och korporativism). Detta är inte på något sätt uppe för diskussion. Detta är faktum.

  • Kjs Windeskog skriver:

   Vänstern går givetvis inte att jämställa med svensk fascism (när den fanns). I stort sett allt politiskt vål i Sverige står vänstern för.

   Och det är ingen nyhte för någon.

   • annalenalod skriver:

    Extremhögern har stått för avsevärt mycket mer våld och brottslighet. Extremvänsterns brott riktar sig oftare mot egendom än mot människor t ex.

   • Arvid skriver:

    Svensk fascism finns i allra högsta grad fortfarande. Svp växer i opinionen. Både nordisk ungdom och motståndsrörelsen är aktiva och verkande. Och de utgör ett reellt hot mot arbetarrörelsen och klassen som helhet.

   • annalenalod skriver:

    De finns, något annat har inte heller jag påstått. Ingenting tyder på att de växer, storleken på grupperna tämligen konstant i många år.

   • Arvid skriver:

    Jag svarade dock Kjs, och inte dig.
    SvP växer visst i opinionen.

   • Kjs Windeskog skriver:

    Nej, NS-våldet i SVerige är snarare att ses som opolitiskt – fyllegrejer och så vidare. Det är den stora skillnaden.

    Sedan är det givetvis en politisk skillnad mellan fascism och NS. Det är okunnig att påstå annat. Och svensk fascism existerar över huvudtaget inte idag. Däremot har svensk NS inte varit så här stor sedan 30-talet och det visar väl lite hur duktiga vänstern är på att fölra sin politik.

 4. Arvid skriver:

  Det är inte att ”ta fascismens metoder”. Alla politiska krafter riktar militant motstånd mot dess motståndare, även de styrande. Statens våldsmonopol är ett sätt för de som styr att upprätthålla ett kapitalistiskt samhälle – fullständigt utformat efter liberal ideologi.
  Vad menar du med att rörelser formas av deras praktik? Även då den revolutionära och i allra högsta grad, även militanta, bourgeoisien som byggde vårt nuvarande samhälle?

  • annalenalod skriver:

   Ett samhälle där medborgarna har rätt att godtyckligt använda våld mot varandra är fullkomlig barbari. Även en ofullkomlig parlamentarisk demokrati är oändligt mycket bättre i alla avseenden än den anarki du verkar förorda som jag tror ofelbart skulle leda till många övergrepp och en total rättslöshet.

   • Arvid skriver:

    Fullkomlig barbari är det när fascisterna sitter vid makten. Eftersom inte den grupp som erhåller våldsmonopolet vill, kan eller får hindra fascisterna från att organisera sig, och liberaler varken vill eller har ett intresse i det, är det upp till oss socialister att göra det. Fascismens uppgift är att krossa arbetarrörelsen och trycka ner den under kapitalismens ok, alltså har vi inte bara ett intresse – utan också en plikt – att stoppa den.
    Den borgerliga demokratin är inte alls bättre, den förutsätter att en klass erhåller så gott som all ekonomisk makt i samhället, och kan anställa en bit av arbetarklassen(trasproletariatet) för att uprätthålla denna makt. Man bygger ett sjukt samhälle, med sjuka medborgare, när man skapar en så gott som oåtkombar våldsmaskin som har rätt att bruka våld i alla situationer de känner sig berättigade till det.
    Anarki innebär inte laglöshet? Tvärt om. Det innebär ett demokratiskt rättsväsende.
    Ett samhälle med en stat förutsätter ett våldsmonopol för att upprätthålla statens makt.

   • annalenalod skriver:

    Ok. Men hur många tycker som du? Om en majoritet röstar annorlunda, ska du/ni tänka åt dem? Skulle tro att otroligt få anser att en liberal kapitalistisk stat är i stort sett lika illa som fascism. Du kan ju fundera över dina möjligheter att uttrycka din åsikt i det ena eller andra fallet,

  • Kjs Windeskog skriver:

   Men ”vänstern” sparkar ju alltid neråt och vågar givetvis inte ta sig an någon med makt.

   • annalenalod skriver:

    Det gäller väl i så fall alla former av politiskt våld.

   • Arvid skriver:

    Jag tror du blandar ihop vänster med höger. Socialister sparkar alltid uppåt. Vi förstör för överklassen, medan fascisterna mest angriper prekariatet på en mängd olika sätt.

   • annalenalod skriver:

    Det där är en sanning med modifikation. Socialister angriper även tämligen medellösa företagare som ägnar sig åt verksamhet som de ser som förkastlig (porr, pälsar etc). Är det att sparka uppåt att krossa knäskålarna på en nazist utan någon som helst makt och inflytande i det svenska samhället?

   • Arvid skriver:

    Nu blandar du ihop djurrättare, feminister och socialister. Ja, många socialister är även djurrättare och framför allt feminister, men det vore osant att påstå att den militanta vänsteraktivismen angriper sådant som minkfarmer, porrbutiker och liknande.
    Och ja, självklart angriper vi även småborgarskapet. Det är fortfarande inte att sparka nedåt.

    Jag har redan förklarat varför fascister måste ha ett helvete. På Antifas hemsida står det såhär; ”Trots att merparten av vårt arbete sker med ”fredliga” metoder, så kritiseras vi ofta när vi anser det berättigat att ta till våld. Vi har dock ingen ambition att plocka politiska poäng, försöka värva röster eller omskrivas väl i media. Vårt mål är att slå undan benen för den organiserade fascismen.

    Att kämpa mot rasism och fascism kräver tålamod och envishet. Kampen tar aldrig slut. Så fort vi sänkt en organisation så uppstår en annan. Men tack vare vårt tålmodiga arbete så får fascismen aldrig ro att växa. Principen är enkel. Vi tillåter inte fascisterna att agera ostört – inga demonstrationer, inga möten, ingen tidningsförsäljning, inga fascistiska konserter, inga fascistiska bokhandlar, utan att vi är där och bekämpar dem. Vi angriper deras strukturer.

    Antifascismen är utomparlamentarisk, fascismen kan inte röstas bort. Det innebär allt från opinionsbildande arbete, föredrag, diskussioner, skolarbete, affischering, kulturella evenemang, egna demonstrationer och blockader, till att fysiskt konfrontera fascisterna på gatorna. Vi är fascismens motsats.”

 5. Stefan skriver:

  Man undrar hur Sandelin tänkt med sin skiss. Läser man på Svenska Motståndsrörelsens hemsida så är de för att alla medborgare ska ha samma rättigheter och inflytande på politiken, precis som den autonoma vänstern så har de en annan uppfattning om demokratibegreppet. SMR använder det inte gärna utan talar om folkstyre. Så hur kan man motivera att kalla den autonoma vänstern för demokratisk och SMR för odemokratiska med Sandelins logik, jag får det inte att gå ihop?

  SMRs ståndpunkter: https://www.nordfront.se/klas-lund-svarar.smr

 6. Idelöv skriver:

  När jag läser detta blogginlägg så blir det uppenbart att du, Anna-Lena Lodenius, har en väldigt snäv syn på vad begreppet ”demokrati” innefattar. Den liberal-demokratiska staten kan inte, och bör inte vara idealtypen för vetenskapliga studier av olika ideologiers demokratisyn då detta per definition skulle innebära att studien är ideologiskt vinklad. Det finns olika former av demokrati, och det vore tjänstefel av en forskare att endast erkänna en form (även den hegemoniska formen) som legitim.

  • annalenalod skriver:

   Det kan aldrig vara demokratiskt att inskränka sina motståndares åsikts- och yttrandefrihet.

   • Arvid skriver:

    Jo, det kan det.
    Om dessa motståndare är fascister är det högst berättigat, och till och med nödvändigt. Fascismen växer i det politiska vakuum som uppstår när ingen vill eller vågar ta direkt aktion emot den. När den skyddas av ordningsmakt och försvaras av liberaler stärks dess struktur och kan flytta fram sina positioner. I slutändan är det demokratin som får lida, eftersom en för stark fascistisk rörelse är ett hot mot demokratin, även den borgerliga sådana.
    Vänsterns politiska praktik är inte alltid demokratisk, nej, det vore dumt att påstå. Det gör den dock inte mindre viktig. För demokrati får aldrig vara ett självändamål. När antifascismen hotas att tas över av pacifister blir den svag och tjänar inte sitt syfte; att slå undan benen för fascistisk organisering.

   • annalenalod skriver:

    Jag håller inte med. Du riskerar att skapa en ännu värre situation om motståndet lånar fascismens metoder. En rörelse formas av de vägval den gör, målet kan inte vara avskilt från vägen dit.

   • Martin skriver:

    Fast flera inskränkningar i yttrandefriheten är ju inskriven i svensk lag. Allt ifrån hets mot folkgrupp till kritikrätt i arbetslivet, Staksets hot mot Jimmie Åkesson och brevgranskning på Ila-fängelset. Det är inskränkningar som varje rättsstat har lagstiftat om och som har stort stöd av majoriteten.

    Medierådets rapport är problematisk på flera sätt och det är ju ironiskt att ingen verkar tycka att den är särskilt bra. Jag har inte mer än snabbgranskat den och vad jag kan finna så har de aldrig definierat demokratibegreppet, vilket givetvis blir ett problem.

    Jag känner inte igen mig alls i beskrivningen att autonoma vänstern skulle vara antidemokrater, ens om man använder den snäva parlamentariska definitionen. Däremot är det ju uppenbart att självrättfärdigat våld är skevt, och för att vara lite smygkristen och parafrasera det du skriver om vägval nedan: ”the road to hell is paved with good intentions”.

 7. kimtheunicorn skriver:

  ”det hänvisas flitigt till forskare med en väl känd egen historia i dessa miljöer.”
  Om detta skulle vara ett hinder, innebär det att alla studier kring t.ex. polisen eller det parlamentariska systemet underkänns om de refererar till forskare som har haft t.ex. en statlig anställning eller uppdrag?

  • annalenalod skriver:

   Om du läser inlägget ser du att jag anser, självklart, att det finns plats för alla slags forskare med alla slags åsikter. Men här talar vi om en rapport beställd av regeringen där man hävdar att vissa har mer rätt att använda sig av politiskt våld än andra.

   • Erik Larsson skriver:

    De lägger väl ingen moralisk vikt i rapporten vem som har mest rätt i att använda våld? Det beror ju helt på vilken politisk uppfattning du har, om du är fascist så tycker du säkert att de som är antidemokrater har större rätt att använda våld. Om du är liberal så tycker du säkert att den rådande liberala hegemonin och dess polis har mest rätt att använda våld osv.

    Det förändrar inte det faktum att det är vi socialister som eftersträvar det mest demokratiska samhället.

   • annalenalod skriver:

    Nej. Antingen är man demokrat och kräver rättssäkerhet och folkvalda representanter som övervakar statens våldsmonopol. Skillnaden med fascisterna är att deras våldsmonopol är självpåtaget och inte öppet för insyn av medborgarna. Socialister finns det så många sorter av så det går inte generellt att säga att de är mest demokrater ( det går det inte att sägs om någon annan ideologi heller innan man ser praktiken som följer av idéerna)

Kommentarer granskas, skriv gärna kort och håll dig till ämnet!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s